atlas-roslin.pl

Danthonia decumbens DC. [🔉 dan·to·ni·a]

izgrzyca przyziemna
Danthonia decumbens (L.) DC. · Sieglingia decumbens (L.) Lam. [🔉 si·e·glin·gi·a *] · Sieglingia decumbens Lam.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens
wiecha
Danthonia decumbens
kłoski
Danthonia decumbens
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#8
and.090628-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy drodze leśnej k. Górecka Kościelnego, Puszcza Solska (Roztocze)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.917 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.603+563k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.636 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.340 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.442 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.716 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.283 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.420+i421+i451+i512 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.253 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.902 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji