atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Pyrus nivalis Jacq. [🔉 pi·rus *]

grusza śnieżna
Pyrus Pyrus Pyrus PyrusPyrusPyrus ×canescensgrusza oliwnikolistna (Pyrus elaeagnifolia)
Pyrus nivalis (grusza śnieżna)
2012.07.19; 2012, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń XL
Pyrus nivalis (grusza śnieżna)
2012.07.19
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis (grusza śnieżna)
XL
2012.05.05
Pyrus nivalis (grusza śnieżna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrus (grusza)kl 4572

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.11.js - Pyrus nivalis (grusza śnieżna); Arboretum Wojsławice
120000-11
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #4
znalezisko 00010000.137.js; Ogród Dendrologiczny w Wojsławicach
137
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny w Wojsławicach/ #2

mieszaniec Pyrus nivalis Jacq.

Pyrus ×canescens
Pyrus elaeagnifolia · Pyrus nivalis × salicifolia
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]