atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phyteuma spicatum L.

zerwa kłosowa