atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Phyteuma spicatum L. [🔉 * spi·ka·tum]

zerwa kłosowa