Berteroa incana (pyleniec pospolity)
kwiatostan
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
różyczka liściowa
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
fragment kwiatostanu, owoce
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
dolna część pędu
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
kwiatostan
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
roślina przed kwitnieniem
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
XL
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
XL
Berteroa incana (pyleniec pospolity)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Brassicaceae - owoce krępekl 2263
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
3D
szczyt kwiatostanu, widok od gory; płatki głęboko rozcięte
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
3D
górna powierzchnia liścia, włoski rozgałęzione
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
3D
nasiona
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
3D
owoce
Roślina jednoroczna, dwuletnia lub krótkotrwała bylina. Cała roślina szarozielona z powodu ±gęsto pokrywających ją gwiazdkowatych włosków, czasem z przymieszką dłuższych rozwidlonych lub prostych włosków.

space

Liście łodygowe liczne, lancetowate do podługowato lancetowatych, całobrzegie, dolne mogą być czasami płytko, nieregularnie ząbkowane; nasada zwężona w niezbyt wyraźny ogonek liściowy.
Kwiatostan groniasty, w początku kwitnienia krótki, podczas owocowania znacznie wydłużony i dość rzadki. Szypułki kwiatów 5-8 mm długości, owłosiona włoskami gwiazdkowatymi i ponadto z dłuższymi skośnie odstającymi dłuższymi włoskami widlastymi i pojedynczymi.

space

Szypułki owoców odstające lub wzniesione, 5-10(12) mm długości. Łuszczyny spłaszczone równolegle do przegrody, w zarysie eliptyczne, rzadziej jajowate, (4)5-9(10) mm długości (nie licząc szyjki słupka) i 3-5 mm szerokości; pokrywy słabo wypukłe, gęsto pokryte przylegającymi, gwiazdkowatymi włoskami; siatkowato żyłkowane, bez wyróżniającego się nerwu głównego; w każdej komorze, po 2-6(7) nasion.

space

Kwitnienie od czerwca do końca sezonu wegetacyjnego.

space

występowanie

Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit. [491]
wystepowanie - Berteroa incana (pyleniec pospolity)
Berteroa incana (pyleniec pospolity)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Berteroa incana (pyleniec pospolity)
Pospolita na niżu Polski, na pogórzu rzadziej, w górach wyjątkowo.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#11 #6 3D
11 08 20 - 3
leg. Marek Snowarski
/Wójcice k. Biskupic Oławskich/
#4
sm.090509-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/
#7
bl.B34
leg. Barbara Łotocka
#1
jmak.319
leg. Jarosław Makowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 [85.8]
 • Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1953 — Flora URSR. T.5 Nymphaeaceae — Cruciferae — Platanaceae [89.5]
 • Kubát K. et al., 2002 — Klíč ke květeně České republiky [105]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. [20]
 • Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. [83]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji