atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.307)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Pseudorchis albida (L.) A. et D. Löve

gołek białawy
Gymnadenia albida Rich. · Leucorchis albida (L.) E. Mey.
Leucorchis albida
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Leucorchis albida
17.07.1992, Wielki Rozsutec (Mała Fatra, Słowacja); copyright © by Antoni Mielnikow
Leucorchis albida
Leucorchis albida
Leucorchis albida
Pseudorchis albida
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 724
Kwiaty białe, żółtawe lub zielonawe; drobne, listki okwiatu do 5 mm długości.

Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata) ma także drobne kwiaty ale przynajmniej warżka jest purpurowo plamista i 3 – 6 mm długości.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.307 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Na liście jako Leucorchis albida.
wystepowanie
o mapie występowania
Torfowiska, łąki, na glebach świeżych, ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.