atlas-roslin.pl

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve[gł. w POWO (23.04.30)] [🔉 pse͡ud·or·chis]

gołek białawy
Gymnadenia albida Rich. [🔉 gim·na·de·ni·a *] · Leucorchis albida (L.) E. Mey. [🔉 le͡u·kor·chis] · Pseudorchis straminea (Fernald) Soják
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leucorchis albida
Leucorchis albida
Leucorchis albida
Leucorchis albida
Leucorchis albida
Pseudorchis albida
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 724
Kwiaty białe, żółtawe lub zielonawe; drobne, listki okwiatu do 5mm długości.

Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata) ma także drobne kwiaty ale przynajmniej warżka jest purpurowo plamista i 3-6mm długości.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.307 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Na liście jako Leucorchis albida.
wystepowanie - Pseudorchis albida (gołek białawy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pseudorchis albida (gołek białawy)
Torfowiska, łąki, na glebach świeżych, ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

#5
kswit.190711-2
leg. Konrad Świtalski
/Szwecja, Laponia/
/Pseudorchis straminea/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.498 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.810 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.706 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.33 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.565 [17]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.332 [150.5]
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.172 [8]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:655145-1
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:211551-2
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji