atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray [🔉 wi·ci·a *]

wyka drobnokwiatowa
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
23.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
XL

cechy charakterystyczne

Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Rośliny jednoroczne. Pęd pnący się, cienki, wiotki, 20 – 60 (100) cm długości. Łodyga kanciasta, wyłysiała, rozgałęziona.

space

Korona kwiatowa (2.5) 3 – 4 mm długości, niebieskawobiała lub jasno niebieskofioletowa. Ząbki kielicha słabo nierówne.

space

Kwitnienie od maja/czerwca do sierpnia.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
XL
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Chwast upraw, miedze, zarośla, łąki, przydroża, tereny ruderalne. Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym z preferencją dla gleb lżejszych, suchych i miejsc nasłonecznionych. Nie występuje tylko na glebach silnie kwaśnych, zasolonych lub trwale podmokłych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030623.33.03 - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa); Zdbice, k. Wałcza
030623-33
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #6
znalezisko 20090516.3.09 - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa); dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia
090516-3
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/ #10
znalezisko 20120620.6.pkob - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa); ok. Górzyna, woj. lubuskie
120620-6
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20200611.1.konrad_kaczmarek - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Dzigorzew
200611-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Dzigorzew/ #3
znalezisko 20200600.3.jmak - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
200600-3
leg. Jarosław Makowski #5