atlas-roslin.pl

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray [🔉 wi·ci·a *]

wyka drobnokwiatowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
XL

cechy charakterystyczne

Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Rośliny jednoroczne. Pęd pnący się, cienki, wiotki, 20-60(100)cm długości. Łodyga kanciasta, wyłysiała, rozgałęziona.

space

Korona kwiatowa (2.5)3-4mm długości, niebieskawobiała lub jasno niebieskofioletowa. Ząbki kielicha słabo nierówne.

space

Kwitnienie od maja/czerwca do sierpnia.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
XL
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Chwast upraw, miedze, zarośla, łąki, przydroża, tereny ruderalne. Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym z preferencją dla gleb lżejszych, suchych i miejsc nasłonecznionych. Nie występuje tylko na glebach silnie kwaśnych, zasolonych lub trwale podmokłych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#6
03 06 23 - 33
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
#10
09 05 16 - 3
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/
#2
pkob.120620-6
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/
#3 XL
konrad_kaczmarek.200611-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Dzigorzew/
#5
jmak.200600-3
leg. Jarosław Makowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.392 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.144 [16.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.266 [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.455 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.319 [9]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.131+137 [86.6]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.321 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.113 [81]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1948 — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3 p.408 [85.13]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.133 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.371 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji