takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Monotropa hypophegea Wallr.

korzeniówka mniejsza
Monotropa hypopitys L. ssp. hypophegea (Wallr.) Zarzycki