takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.256)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.

turówka wonna (potocznie: żubrówka)
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Hierochloe odorata (turówka wonna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.256 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Może być pozyskiwana przez ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych (3.11).
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·