atlas-roslin.pl

rok 2003

29.12.2003

Nowe gatunki z fotografiami Marcina S. Wilgi, Pomorskie Koło Terenowe Klubu Przyrodników:
kukułka zaniedbana (Dactylorhiza praetermissa),
smółka pospolita (Viscaria vulgaris)

i uzupełnienia:
zanokcica skalna (Asplenium trichomanes),
poziomka pospolita (Fragaria vesca),
salwinia pływająca (Salvinia natans),
podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant).28.12.2003


Nowe gatunki z fotografiami Tomasza Oleksego:
bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium),
sumak octowiec (Rhus typhina)


i uzupełnienia:
babka lancetowata (Plantago lanceolata),
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
morela pospolita (Armeniaca vulgaris),
słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus).


Nowe gatunki z fotografiami Jana Kucharzyka (Polskie Storczyki):
szczeć wykrawana (Dipsacus laciniatus), rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum).27.12.2003


Zakończenie obrabiania zdjęć z archiwum Barbary Łotockiej, rozpoczęte w lipcu tego roku. Ostatnia partia to głównie uzupełnienia ukazujące rozmaite detale.


Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
paprotka zwyczajna (s.l.) (Polypodium vulgare)
Chenopodium album,
prosownica rozpierzchła (Milium effusum),
rzeżucha gorzka (Cardamine amara),
tomka oścista (Anthoxanthum aristatum),
perz właściwy (Elymus repens),
floks szydlasty (Phlox subulata),
Spiraea xarguata,
dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum),
wietlica samicza (Athyrium filix-femina),


i uzupełnienia:
podbiał pospolity (Tussilago farfara),
*kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),
kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum),
brzoza brodawkowata (Betula pendula),
wierzba wiciowa (Salix viminalis),
kąkol polny (Agrostemma githago),
drżączka średnia (Briza media),
ostróżeczka polna (Consolida regalis),
życica trwała (Lolium perenne),
róża dzika (Rosa canina),
tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata),
widliczka ostrozębna (Selaginella selaginoides),
modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia),
zarzyczka górska (Cortusa matthioli),
gwiazdnica pospolita (Stellaria media),
różeniec górski (Rhodiola rosea),
przetacznik polny (Veronica arvensis),
kuklik pospolity (Geum urbanum),
chaber bławatek (Centaurea cyanus),
kupkówka pospolita (Dactylis glomerata),
kuklik zwisły (Geum rivale),
kłosówką wełnistą (Holcus lanatus),
Leucanthemum praecox,
mak wątpliwy (Papaver dubium),
trzcina pospolita (Phragmites australis),
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa),
szczaw polny (Rumex acetosella),
Veronica chamaedrys,
orlik pospolity (Aquilegia vulgaris),
poziomka pospolita (Fragaria vesca),
jasieniec piaskowy (Jasione montana),
rdest wężownik (Polygonum bistorta),
dąb szypułkowy (Quercus robur),
kurzyślad polny (Anagallis arvensis),
przytulia biała (Galium album),
przytulia właściwa (Galium verum),
połonicznik nagi (Herniaria glabra),
zerwa kulista (Phyteuma orbiculare),
rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria),
Polygonum aviculare,
pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris),
bylica pospolita (Artemisia vulgaris),
marchew zwyczajna (Daucus carota),
mikołajek płaskolistny (Eryngium planum),
głowienka pospolita (Prunella vulgaris),
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
lipa drobnolistna (Tilia cordata),
szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum),
kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla),
pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-donna),
lnica pospolita (Linaria vulgaris),
babka zwyczajna (Plantago major),
kozłek lekarski (Valeriana officinalis),
wrzos pospolity (Calluna vulgaris),
wrzosiec bagienny (Erica tetralix),
babka średnia (Plantago media),
parzydło leśne (Aruncus sylvestris),
kosaciec żółty (Iris pseudacorus),
języcznik zwyczajny (Asplenium scolopendrium),
orzech włoski (Juglans regia),
klon jawor (Acer pseudoplatanus),
gwiazdnica błotna (Stellaria palustris),
szczawik zajęczy (Oxalis acetosella),
zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum),
fiołek dacki (Viola dacica),
skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum),
cebulica dwulistna (Scilla bifolia),
żywokost sercowaty (Symphytum cordatum),
rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium),
bodziszek żałobny (Geranium phaeum),
bez koralowy (Sambucus racemosa),
wyka wąskolistna (Vicia angustifolia),
bylica piołun (Artemisia absinthium),
klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare),
wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum),
szałwia łąkowa (Salvia pratensis),


lepnica rozdęta (Silene vulgaris),
koniczyna pogięta (Trifolium medium),
kruszyna pospolita (Frangula alnus),
*bodziszek leśny (Geranium sylvaticum),
łoczyga pospolita (Lapsana communis),
pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense),
groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus),
przestęp biały (Bryonia alba),
dereń jadalny (Cornus mas),
Malva sylvestris ssp. sylvestris,
rdest plamisty (Polygonum persicaria),
nawłoć późna (Solidago gigantea),
przetacznik kłosowy (Veronica spicata),
kolczurka klapowana (Echinocystis lobata),
leszczyna pospolita (Corylus avellana),
głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna),
tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris),
topola osika (Populus tremula),
Rhamnus catharticus,
skrzyp polny (Equisetum arvense),
buk zwyczajny (Fagus sylvatica),
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior),
klon jesionolistny (Acer negundo),
rzeżusznik piaskowy (Cardaminopsis arenosa),


wiosnówka pospolita (Draba verna),
kokorycz pełna (Corydalis solida),
złoć żółta (Gagea lutea),
olsza czarna (Alnus glutinosa),
czeremcha zwyczajna (Padus avium),
fiołek wonny (Viola odorata),
kopytnik pospolity (Asarum europaeum),
klon polny (Acer campestre),
bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea),
jasnota biała (Lamium album),
jasnota plamista (Lamium maculatum),
jasnota purpurowa (Lamium purpureum),
gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea),
gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum),
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus),
wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum),
koniczyna polna (Trifolium arvense),
koniczyna białoróżowa typowa (Trifolium hybridum ssp. hybridum),


lucerna siewna (Medicago sativa),
lucerna sierpowata (Medicago falcata),
iglica pospolita (Erodium cicutarium),
Anthoxanthum odoratum,
wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus),
wiąz szypułkowy (Ulmus laevis),
lilia złotogłów (Lilium martagon),
konwalia majowa (Convallaria majalis),
cis pospolity (Taxus baccata),
śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus),
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora),
wiązówka błotna (Filipendula ulmaria),
wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula),
iglica pospolita (Erodium cicutarium),
żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare),
grab pospolity (Carpinus betulus),
fiołek polny (Viola arvensis),
koniczyna biała (Trifolium repens),
koniczyna łąkowa (Trifolium pratense),
koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre),
farbownik lekarski (Anchusa officinalis).23.12.2003Nowy gatunek z fotografiami Barbary Łotockiej:
*łoboda oszczepowata szerokolistna (Atriplex prostrata ssp. latifolia)

i uzupełnienia:
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),
mikołajek płaskolistny (Eryngium planum),
ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare),
uczep amerykański (Bidens frondosa),
głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna),
sporek polny (Spergula arvensis),
klon jesionolistny (Acer negundo),
dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia),
kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium),
przetacznik kłosowy (Veronica spicata),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
grab pospolity (Carpinus betulus),
oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia),
robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),
berberys zwyczajny (Berberis vulgaris),
bez czarny (Sambucus nigra),
trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea),
kłobuczka pospolita (Torilis japonica),
szczaw kędzierzawy (Rumex crispus),
poziewnik dwudzielny (Galeopsis bifida),
tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris).16.12.2003Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
rozwar wielkokwiatowy (Platycodon grandiflorus),
trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea)

i uzupełnienia:
podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),
gruszynka jednostronna (Orthilia secunda),
ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare),
szczyr trwały (Mercurialis perennis),
gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),
bez hebd (Sambucus ebulus),
Rhinanthus angustifolius,
wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias),
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
buk zwyczajny (Fagus sylvatica),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis),
mak polny (Papaver rhoeas),
komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum),
knieć błotna (Caltha palustris),
kropidło wodne (Oenanthe aquatica),
sit dwudzielny (Juncus bufonius),
szarota błotna (Gnaphalium uliginosum),
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria),
bodziszek kosmaty (Geranium molle).


14.12.2003Uzupełnienia z fotografiami Barbary Łotockiej:
jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum),
powój polny (Convolvulus arvensis),
bniec biały (Melandrium album),
cieciorka pstra (Coronilla varia),
komonica zwyczajna (Lotus corniculatus),
babka lancetowata (Plantago lanceolata).


08.12.2003Nowe gatunki z fotografiami Pawła Garskigo (www: rośliny owadożerne):
lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna),
przygiełka biała (Rhynchospora alba),
rosiczka pośrednia (Drosera intermedia),
aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa)


i uzupełnienia:
mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum),
pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris),
pływacz średni (Utricularia intermedia).


05.12.2003Atlas roślin przeniósł się pod lepszy adres do własnej domeny: www.ATLAS-ROSLIN.PL.


To nie tylko zmiana poprzedniego dość dziwnego adresu www.grzyby.pl/rosliny/ ale i usunięcie pewnych barier technicznych wzrostu atlasu.


26.11.2003Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga),
świerząbek gajowy (Chaerophyllum temulum),
koper ogrodowy (Anethum graveolens)

i uzupełnienia:
sit ścieśniony (Juncus compressus),
rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens),
chrzan pospolity (Armoracia rusticana),
wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis),
chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa),
koniczyna pogięta (Trifolium medium),
traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer),
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis),
łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum),
Tragopogon pratensis,
barszcz zwyczajny typowy (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium),
ostrożeń polny (Cirsium arvense),
farbownik lekarski (Anchusa officinalis),
serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca),
kozłek lekarski (Valeriana officinalis),
pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa),
chaber łąkowy (Centaurea jacea),
kłobuczka pospolita (Torilis japonica),
starzec zwyczajny (Senecio vulgaris),
chaber nadreński (Centaurea stoebe),
bez czarny (Sambucus nigra),
brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis),
przytulia właściwa (Galium verum),
stulisz lekarski (Sisymbrium officinale),
groszek leśny (Lathyrus sylvestris),
rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria),
psianka słodkogórz (Solanum dulcamara),
psianka czarna (Solanum nigrum),
przytulia czepna (Galium aparine),
tojeść kropkowana (Lysimachia punctata),
wilżyna bezbronna (Ononis arvensis),
tobołki polne (Thlaspi arvense),
konyza kanadyjska (Conyza canadensis),
rdest plamisty (Polygonum persicaria),
wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum),
szczwół plamisty (Conium maculatum).


21.11.2003Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
mlecz kolczasty (Sonchus asper),
wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta),
traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer),
wiśnia wonna (Cerasus mahaleb),
sit skupiony (Juncus conglomeratus)

i uzupełnienia:
trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa),
koniczyna białoróżowa typowa (Trifolium hybridum ssp. hybridum),
szczaw kędzierzawy (Rumex crispus),
Achillea millefolium,
rzeżusznik piaskowy (Cardaminopsis arenosa),
przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia),
stulisz Loesela (Sisymbrium loeselii),
maruna bezwonna (Matricaria perforata),
sałata kompasowa (Lactuca serriola),
jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum),
nasturcja większa (Tropaeolum majus),
tojeść kropkowana (Lysimachia punctata),
kozłek lekarski (Valeriana officinalis),
łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum),
trybula leśna (Anthriscus sylvestris),
szczwół plamisty (Conium maculatum),
lucerna sierpowata (Medicago falcata),
szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris),
dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia).


16.11.2003Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis),
ostrożeń polny (Cirsium arvense),
dwurząd murowy (Diplotaxis muralis),
włośnica sina (Setaria pumila),
portulaka pospolita (Portulaca oleracea),

i uzupełnienia:
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta),
rutewka żółta (Thalictrum flavum),
glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus),
szelężnik włochaty (Rhinanthus alectorolophus),
szczawik żółty (Oxalis fontana),
przytulia czepna (Galium aparine),
trybula leśna (Anthriscus sylvestris),
kminek zwyczajny (Carum carvi),
konyza kanadyjska (Conyza canadensis),
Achillea millefolium.


14.11.2003Nowy gatunek z fotografiami Barbary Łotockiej:
szczotlicha siwa (Corynephorus canescens)

i uzupełnienia:
dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia),
dzięgiel leśny (Angelica sylvestris),
chaber łąkowy (Centaurea jacea),
chaber nadreński (Centaurea stoebe),
nawłoć pospolita (Solidago virgaurea),
kolczurka klapowana (Echinocystis lobata),
wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis),
Tragopogon pratensis,
mięta polna (Mentha arvensis),
wyżpin jagodowy (Silene baccifera),
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis),
dziewanna pospolita (Verbascum nigrum),
komonica zwyczajna (Lotus corniculatus),
przytulia właściwa (Galium verum),
barszcz zwyczajny typowy (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium),
sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum),
ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum),
poziewnik dwudzielny (Galeopsis bifida),
rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper),
wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum).


11.11.2003Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
poziewnik dwudzielny (Galeopsis bifida),
bylica polna (Artemisia campestris),
rutewka żółta (Thalictrum flavum)

i uzupełnienia:
kolczurka klapowana (Echinocystis lobata),
kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium),
czyściec błotny (Stachys palustris),
wyka ptasia (Vicia cracca),
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis),
wrzos pospolity (Calluna vulgaris),
jasieniec piaskowy (Jasione montana),
chaber nadreński (Centaurea stoebe),
palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis),
kozłek lekarski (Valeriana officinalis),
bodziszek leśny (Geranium sylvaticum),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
bez czarny (Sambucus nigra),
kłobuczka pospolita (Torilis japonica),
cykoria podróżnik (Cichorium intybus),
powój polny (Convolvulus arvensis),
winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta),
śliwa tarnina (Prunus spinosa),
uczep amerykański (Bidens frondosa),
rdestówka zaroślowa (Fallopia dumetorum),
pałka szerokolistna (Typha latifolia),
uczep zwisły (Bidens cernua).


08.11.2003


Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
Betula xoycoviensis,
wierzba zielna (Salix herbacea),
boimka dwurzędowa (Oreochloa disticha),
skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia),
oman łąkowy (Inula britannica),
nawłoć pospolita (Solidago virgaurea),
dereń biały (Cornus alba),
Mentha xpiperata

i uzupełnienia:
rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria),
driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca),
sasanka alpejska (Pulsatilla alba),
mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus),
dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis),
zimowit jesienny (Colchicum autumnale),
podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant),
grążel żółty (Nuphar lutea),
lucerna nerkowata (Medicago lupulina),
jastrzębiec alpejski s.str. (Hieracium alpinum),
kokorycz pusta (Corydalis cava),
piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina),
kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum),
zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides).


Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
poziewnik pstry (Galeopsis speciosa),
komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum),
psianka czarna (Solanum nigrum),
mietelnik żakula (Kochia scoparia),
rdestówka Auberta (Fallopia aubertii)

i uzupełnienia:
cibora brunatna (Cyperus fuscus),
lnica pospolita (Linaria vulgaris),
kropidło wodne (Oenanthe aquatica),
uczep zwisły (Bidens cernua),
karbieniec pospolity (Lycopus europaeus),
kosaciec żółty (Iris pseudacorus),
ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare),
sałata kompasowa (Lactuca serriola),
chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa),
pyleniec pospolity (Berteroa incana),
cykoria podróżnik (Cichorium intybus),
wyżpin jagodowy (Silene baccifera),
kłobuczka pospolita (Torilis japonica),
rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum),
szczwół plamisty (Conium maculatum),
powój polny (Convolvulus arvensis),
łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum),
szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris),
rzepień pospolity (Xanthium strumarium).


W atlasie pojawił się słownik terminów botanicznych i artykuł o tym jak zrobić zielnik. Obydwie strony, z zwłaszcza słownik, będą jeszcze niejednokrotnie rozszerzane.


02.11.2003


Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej:
cibora brunatna (Cyperus fuscus),
zagorzałek późny (Odontites serotina)

i uzupełnienia:
dzwonek rozpierzchły (Campanula patula),
mięta polna (Mentha arvensis),
trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa),
czyściec błotny (Stachys palustris),
czartawa pospolita (Circaea lutetiana),
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria),
czermień błotna (Calla palustris),
mak polny (Papaver rhoeas),
bniec biały (Melandrium album),
lepnica rozdęta (Silene vulgaris),
ostróżeczka polna (Consolida regalis),
mydlnica lekarska (Saponaria officinalis),
żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica),
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi).


31.10.2003


Nowe gatunki z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
bodziszek cuchnący (Geranium robertianum),
gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum),
dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum),
barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum),
chaber łąkowy (Centaurea jacea),

barszcz syberyjski (Heracleum sphondylium ssp. glabrum),
mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi),
pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata),
kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium),
jaskier wielki (Ranunculus lingua)


i uzupełnienia:
dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia),
starzec jakubek (Senecio jacobaea),
chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa),
świerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum),
goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum),
lilia złotogłów (Lilium martagon),
mydlnica lekarska (Saponaria officinalis),
bniec biały (Melandrium album),
lipa drobnolistna (Tilia cordata),
koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens),
borówka czarna (Vaccinium myrtillus),
naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora),
jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare),
poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit),
serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca),
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
nostrzyk biały (Melilotus alba),
wierzba szara (Salix cinerea),
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica),
dziewanna pospolita (Verbascum nigrum),
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),
czerniec gronkowy (Actaea spicata),
lebiodka pospolita (Origanum vulgare),
mak wątpliwy (Papaver dubium),
turzyca żółta (Carex flava),
wiązówka błotna (Filipendula ulmaria),
barszcz zwyczajny typowy (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium),
czermień błotna (Calla palustris),
wrzos pospolity (Calluna vulgaris),
chaber nadreński (Centaurea stoebe),
ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare),
widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum),
trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosa),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
mięta polna (Mentha arvensis),
driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca),
macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides),
Vaccinium uliginosus.

26.10.2003

Uzupełnienia z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris),
Brzoza niska (Betula humilis),
podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),
groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus),
gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora),
wierzba lapońska (Salix lapponum),
wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum),
porzeczka alpejska (Ribes alpinum),
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
pełnik europejski (Trollius europaeus),
fiołek torfowy (Viola epipsila),
fiołek błotny (Viola palustris),
fiołek Rivina (Viola riviniana),
cieciorka pstra (Coronilla varia),
wielosił błękitny (Polemonium caeruleum),
trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa),
wyka leśna (Vicia sylvatica),
ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria).

25.10.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: skalnica nakrapiana (Saxifraga aizoides), posłonek rozesłany typowy (Helianthemum nummularium ssp. nummularium), rozchodnik karpacki (Hylotelephium telephium ssp. fabaria), ostrożeń lepki (Cirsium erisithales), oset łopianowaty (Carduus personata), saussurea alpejska (Saussurea alpina), gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata), ostróżka tatrzańska (Delphinium oxysepalum), driakiew lśniąca (Scabiosa lucida), rdest żyworodny (Polygonum viviparum), porzeczka skalna (Ribes petraeum), rzepień pospolity (Xanthium strumarium), szczawiór alpejski (Oxyria digyna), wierzba ostrolistna (Salix acutifolia), nawrot lekarski (Lithospermum officinale), kłobuczka pospolita (Torilis japonica), oset siny (Carduus glaucus), potrostek alpejski (Chamorchis alpina), Campanula cochlearifolia, wierzbownica okółkowa (Epilobium alpestre), starzec górski (Senecio subalpinus), pszeniec Herbicha (Melampyrum herbichii), goryczuszka wczesna (Gentianella lutescens), Salix repens
i uzupełnienia: goździk okazały (Dianthus speciosus), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), niebielistka trwała (Swertia perennis), koniczyna brunatna (Trifolium badium), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), rdest wężownik (Polygonum bistorta), ostróżka wyniosła (Delphinium elatum), kuklik górski (Geum montanum), tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), sit skucina (Juncus trifidus), mięta polna (Mentha arvensis), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), nawłoć alpejska (Solidago alpestris), szarota norweska (Gnaphalium norvegicum).

18.10.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa), ślaz zygmarek (Malva alcea), chrzan pospolity (Armoracia rusticana), wyka długożagielkowa (Vicia tenuifolia), nostrzyk biały (Melilotus alba), nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), turzyca orzęsiona (Carex pilosa), sałata kompasowa (Lactuca serriola), mlecz polny (Sonchus arvensis), ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare), driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), czosnek zielonawy (Allium oleraceum), czartawa pospolita (Circaea lutetiana), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula), babka piaskowa (Plantago arenaria), melisa lekarska (Melissa officinalis), bukwica zwyczajna (Betonica officinalis), sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), czosnek wężowy (Allium scorodoprasum), pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta), klon tatarski (Acer tataricum), pyleniec pospolity (Berteroa incana), uczep amerykański (Bidens frondosa)
i uzupełnienia: żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), wyżpin jagodowy (Silene baccifera), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), barszcz zwyczajny typowy (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium), powojnik pnący (Clematis vitalba), łopian większy (Arctium lappa), wierzbówka nadrzeczna (Epilobium dodonaei), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris).

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: groszek nadmorski (Lathyrus japonicus ssp. maritimus), piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria), mikołajek polny (Eryngium campestre), lnica wonna (Linaria odora), jastrzębiec baldaszkowaty odmiana wydmowa (Hieracium umbellatum var. dunense)
i uzupełnienia: uzupelnienie Taraxacum officinale, liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), sparceta siewna (Onobrychis viciifolia), rukwiel nadmorska bałtycka (Cakile maritima ssp. baltica), centuria pospolita (Centaurium erythraea), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), groszek wiosenny (Lathyrus vernus).

Poprawienie kilkudziesięciu opisów lokalizacji pod zdjęciami Barbary Łotockiej. Błędne opisy były spowodowane nieprawidłowym działaniem skryptu generującego strony.

06.09.2003

W atlasie, przy nazwie gatunku, napisem diafit zostały wyróżnione taksony niezadomowione w naszej florze, uprawiane i przejściowo lub sporadycznie dziczejące z uprawy, tj. diafity w rozumieniu prof. Mirka (za Mirek Z. 1981. Problemy klasyfikacji roślin synantropijnych. Wiad. Bot. 25 (1): 45-54.). Dziękuję Michałowi Smoczykowi za wskazanie diafitów w bazie atlasu.

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: września pobrzeżna (Myricaria germanica), ponikło błotne (Eleocharis palustris), pałka wysmukła (Typha laxmannii), żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis)
i uzupełnienia: przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), pałka wąskolistna (Typha angustifolia), jaskier ostry (Ranunculus acris), pałka szerokolistna (Typha latifolia).

03.08.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: topola czarna (Populus nigra), morela pospolita (Armeniaca vulgaris), wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris), winorośl właściwa typowa (Vitis vinifera ssp. vinifera), kalina hordowina (Viburnum lantana), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), rabarbar kędzierzawy (Rheum rhabarbarum), lilak pospolity (Syringa vulgaris), pigwowiec okazały (Chaenomeles speciosa), mahonia pospolita (Mahonia aquifolium), Tulipa gesnerana, marzanka barwierska (Asperula tinctoria), jasnota różowa (Lamium amplexicaule), przymiotno ostre (Erigeron acris), skrzyp błotny (Equisetum palustre), powojnik prosty (Clematis recta), pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschiana), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), morwa biała (Morus alba), grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus), porzeczka czerwona (Ribes spicatum), nawłoć późna (Solidago gigantea), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), powojnik pnący (Clematis vitalba), słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), jarząb brekinia (Sorbus torminalis), kasztan jadalny (japoński) (Castanea crenata), życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum), Phleum pratense, lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), łubin żółty (Lupinus luteus), Salix xsepulchralis, rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), mysiurek drobny (Myosurus minimus), pomidor zwyczajny (Lycopersicon esculentum), pelargonia pasiasta (Pelargonium zonale), porzeczka krwista (Ribes sanguineum), szafirek drobnokwiatowy (Muscari botryoides), jabłoń domowa (Malus domestica), wiśnia ptasia (Cerasus avium), porzeczka złota (Ribes aureum), możylinek trójnerwowy (Moehringia trinervia), jęczmień płonny (Hordeum murinum), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), rumianek pospolity (Chamomilla recutita), Gingko biloba, stokłosa miękka (Bromus hordeaceus), owsica omszona (Avenula pubescens), rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), trzykrotka wirginijska (Tradescantia ×andersoniana), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), żyto zwyczajne (Secale cereale), sporek wiosenny (Spergula morisonii), cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana), lniczka mała (Chaenorhinum minus) nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas), owies głuchy (Avena fatua), owies zwyczajny (Avena sativa), pałka wąskolistna (Typha angustifolia), łopian większy (Arctium lappa), bylica piołun (Artemisia absinthium), Physalis alkekengi, dzwonek skupiony (Campanula glomerata), szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis), łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata), zapłonka brunatna (Nonea pulla)
i uzupełnienie lipa drobnolistna (Tilia cordata).

Nowe gatunki z fotografiami Witolda Wójciaka: jemioła pospolita jodłowa (Viscum album ssp. abietis), kozibród wschodni (Tragopogon orientalis), jaskier ostry (Ranunculus acris), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), Potentilla collina, popłoch pospolity (Onopordum acanthium), mięta polna (Mentha arvensis), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), złoć polna (Gagea arvensis), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus).

27.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: muchotrzew polny (Spergularia rubra), len trwały (Linum perenne), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), łyszczec polny (Gypsophila muralis), lak pospolity (Cheiranthus cheiri), wierzba wiciowa (Salix viminalis), wyżpin jagodowy (Silene baccifera), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), lulek czarny (Hyoscyamus niger), łoczyga pospolita (Lapsana communis), przetacznik leśny (Veronica officinalis), przytulia Schultesa (Galium schultesii), sałatnik leśny (Mycelis muralis), janowiec barwierski (Genista tinctoria), dziurawiec skąpolistny (Hypericum montanum) przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), len przeczyszczający (Linum catharticum), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta), pięciornik złoty (Potentilla aurea), olsza zielona (Alnus viridis), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum), wiechlina Chaixa (Poa chaixii), sałatnica leśna (Aposeris foetida), biedrzeniec wielki (Pimpinella major), Tozzia alpina, świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum), Narcissus poeticus, wierzba śląska (Salix silesiaca), pszeniec biały (Melampyrum saxosum), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia), firletka chalcedońska (Lychnis chalcedonica), rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum), sporek polny (Spergula arvensis), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria)
i uzupelnienia: czerniec gronkowy (Actaea spicata), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium).

26.07.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata), długosz królewski (Osmunda regalis), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), wilżyna ciernista (Ononis spinosa), facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia), chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
chaber nadreński (Centaurea stoebe),
i uzupełnienie: skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia).

Nowe gatunki z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides), świerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum), maruna bezwonna (Matricaria perforata), mak wątpliwy (Papaver dubium), czerniec gronkowy (Actaea spicata).

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: mydlnica bazyliowata (Saponaria ocymoides), kosaciec bródkowy (Iris germanica), pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale), kościenica wodna (Myosoton aquaticum), przetacznik polny (Veronica arvensis), trybula leśna (Anthriscus sylvestris), niezapominajka polna (Myosotis arvensis), rogownica pospolita (Cerastium holosteoides), szałwia błyszcząca (Salvia splendens), Tragopogon pratensis, serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca), pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans), rogownica polna (Cerastium arvense), dzięgiel leśny (Angelica sylvestris), wiciokrzew tatarski (Lonicera tatarica), jarząb mączny (Sorbus aria), miesiącznica roczna (Lunaria annua), lnicznik siewny (Camelina sativa), migdałowiec trójklapowy (Amygdalus trilobata), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), myszopłoch (Ruscus hypoglossum), wierzba krucha (Salix fragilis), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus), wiechlina cebulkowata (Poa bulbosa), stulisz pannoński (Sisymbrium altissimum), stulisz Loesela (Sisymbrium loeselii), berberys zwyczajny (Berberis vulgaris)
i uzupełnienie: chaber nadreński (Centaurea stoebe).

20.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia), gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha), kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla), rumian żółty (Anthemis tinctoria).

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: wężymord czarny korzeń (Scorzonera hispanica), klon srebrzysty (Acer saccharinum), tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum), oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia), Achillea millefolium, wyka kosmata (Vicia villosa).

19.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: mierznica czarna (Ballota nigra), jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), sit ścieśniony (Juncus compressus), kminek zwyczajny (Carum carvi), groch zwyczajny (Pisum sativum), żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), tojeść kropkowana (Lysimachia punctata) (to będzie komplet gatunków w tym rodzaju), nasturcja większa (Tropaeolum majus), Molinia caerulea, rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper), sierpik barwierski (Serratula tinctoria), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum), mięta nadwodna (Mentha aquatica)
i uzupełnienie ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum).

12.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: szelężnik włochaty (Rhinanthus alectorolophus), widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum), jastrzębiec Lachenala (Hieracium lachenalii), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris), stokłosa bezostna (Bromus inermis), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus) i uzupełnienie: jastrzębiec kosmaczek (Pilosella officinarum).

Nowe gatunki z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: połonicznik nagi (Herniaria glabra), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), turzyca dzióbkowata (Carex rostrata), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), wierzba szara (Salix cinerea), Rhamnus catharticus, rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia).

09.07.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: wiąz górski (Ulmus glabra), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), wiąz pospolity (Ulmus minor), różanecznik żółty (Rhododendron luteum), orzech włoski (Juglans regia), dereń jadalny (Cornus mas)
i uzupełnienia: Platanus acerifolia, bez koralowy (Sambucus racemosa), leszczyna pospolita (Corylus avellana), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), jodła pospolita (Abies alba), grab pospolity (Carpinus betulus).

Nowe gatunki z fotografiami Kazimierza Janeczko (Fotografia nieprofesjonalna): świerk kłujący (Picea pungens), mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum), kalmia wąskolistna (Kalmia angustifolia), kalina japońska (Viburnum plicatum), hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris),
i uzupelnienia: perukowiec podolski (Cotinus coggygria) , kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla).

06.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), przytulia bagienna (Galium uliginosum), świdośliwka kłosowa (Amelanchier spicata), ośmiał mniejszy (Cerinthe minor), ostrzeń pospolity (Cynoglossum officinale).

05.07.2003

Nowe gatunki z fotografiami Barbary Łotockiej: jaskier płomiennik (Ranunculus flammula), ukwap dwupienny (Antennaria dioica), przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia), szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), szczwół plamisty (Conium maculatum), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala) i uzupełnienie: krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor).

Nowy gatunek z fotografiami Wojciecha Popławskiego: zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria).

Uzupełnienia fotografii Michała Smoczyka: brzoza brodawkowata (Betula pendula), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum).

01.06.2003

Nowe gatunki z fotografiami Kazimierza Janeczko (Fotografia nieprofesjonalna): piwonia krzewiasta (Paeonia suffruticosa), enkiant dzwonkowaty (Enkianthus campanulatus), Magnolia xsoulangeana, magnolia parasolowata (Magnolia tripetala), rododendron (Rhododendron).

Nowy gatunek z fotografiami Magdaleny Kłosowskiej: wrzosiec bagienny (Erica tetralix)
i uzupełnienie: bażyna czarna (Empetrum nigrum).

25.05.2003

Strony nowego gatunku z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris).

Nowe gatunki z fotografiami Jana Kucharzyka (Polskie Storczyki): chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), lepnica bezłodygowa (Silene acaulis); uzupełnienia: kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis).

Uzupełnienia z fotografiami Michała Smoczyka: wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), miłosna górska (Adenostyles alliariae).

04.05.2003

Uzupełnienie fotografii Jana Kucharzyka (Polskie Storczyki): storczyk kukawka (Orchis militaris).

03.05.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: sit skucina (Juncus trifidus), kroplik żółty (Mimulus guttatus), osoka aloesowata (Stratiotes aloides)
oraz uzupełnienia: wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), czyściec błotny (Stachys palustris), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza).

02.05.2003

Nowy gatunek z fotografiami Barbary Łotockiej (jej fotografie po raz pierwszy w atlasie): kokorycz pełna (Corydalis solida).

16.03.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: naparstnica pupurowa (Digitalis purpurea), lucerna sierpowata (Medicago falcata), lucerna siewna (Medicago sativa), lnica dwudzielna (Linaria incarnata).

Nowe gatunki z fotografiami Marka Snowarskiego: Polygonum aviculare, jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium), róża pomarszczona (Rosa rugosa), topola biała (Populus alba), roszpunka ząbkowana (Valerianella dentata), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),
i uzupełnienia: perłówka zwisła (Melica nutans), bez czarny (Sambucus nigra), olsza czarna (Alnus glutinosa), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere), czeremcha amerykańska (Padus serotina).

21.02.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: chryzantema Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides), zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), Botriochloa ischaemum, ostnica włosowata (Stipa capillata),
i uzupełnienia: mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), języcznik zwyczajny (Asplenium scolopendrium).

Nowy gatunek z fotografiami Eligiusza Waszkiewicza: mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum).

Nowy gatunek z fotografiami Tadeusza Kurka: sosna gęstokwiatowa (Pinus densiflora).

16.02.2003

Nowy gatunek z fotografiami Michała Smoczyka: zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis)
i uzupełnienia: liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), kuklik górski (Geum montanum), jasnota purpurowa (Lamium purpureum), groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), lepiężnik biały (Petasites albus), niecierpek himalajski (Impatiens glandulifera).

15.02.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: szczawik żółty (Oxalis fontana), chaber austriacki (Centaurea phrygia), bniec biały (Melandrium album), malina właściwa (Rubus idaeus), jeżyna popielica (Rubus caesius), cymbalaria bluszczykowata (Cymbalaria muralis), zagorzałek wiosenny (Odontites verna), bodziszek drobny (Geranium pusillum), komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus), mięta długolistna (Mentha longifolia), Mentha xverticillata, rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera), urdzik karpacki (Soldanella carpatica), zimoziół północny (Linnaea borealis), dereń szwedzki (Cornus suecica), tłustosz alpejski (Pinguicula alpina),
i uzupełnienia: goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), rdestnica pływająca (Potamogeton natans), czermień błotna (Calla palustris), klon pospolity (Acer platanoides), poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit), jemioła pospolita (Viscum album), żurawina błotna (Oxycoccus palustris), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), grab pospolity (Carpinus betulus), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata).

Uzupełnienie fotografii Moniki Fabiańskiej: jemioła pospolita (Viscum album).

02.02.2003

Nowe gatunki z fotografiami Michała Smoczyka: starzec gajowy typowy (Senecio nemorensis ssp. nemorensis), szczaw alpejski (Rumex alpinus),
i uzupełnienia: bodziszek leśny (Geranium sylvaticum), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium).

Uzupełnienia fotografii: brzoza brodawkowata (Betula pendula), dąb szypułkowy (Quercus robur), marchew zwyczajna (Daucus carota).

25.01.2003

Nowy gatunek z fotografiami Michała Smoczyka: przestęp biały (Bryonia alba)
i uzupełnienia: cypryśnik błotny (Taxodium distichum), bodziszek leśny (Geranium sylvaticum), modrzyk górski (Cicerbita alpina), koniczyna biała (Trifolium repens).

Lista roślin chronionych w Polsce jest teraz ilustrowana i niewątpliwie lepiej "dociera" do odbiorcy.

19.01.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami Michała Smoczyka: turzyca bagienna (Carex limosa), turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora), turzyca patagońska (Carex magellanica ssp. irrigua), zanokcica zielona (Asplenium viride), wierzba lapońska (Salix lapponum), wiechlina niska (Poa supina), zmienka górska (Cryptogramma crispa), fiołek żółty sudecki (Viola lutea ssp. sudetica)
i uzupełnienia: goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), świerk pospolity (Picea abies), modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia), strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia), bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum), winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia). Dziękuję też Michałowi Smoczykowi za uwagi, w szczególności na zwrócenie uwagi na rozróżnienie podgatunków bażyny czarnej i korektę kilku literówek w nazwach roślin.

Nowe strony: winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta), klucz do winobluszczy, bażyna czarna (Empetrum nigrum) (fot. M. Snowarski, Magdalena Kłosowska).

12.01.2003

Strony nowych gatunków z fotografiami Michała Smoczyka: żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), jastrzębiec alpejski s.str. (Hieracium alpinum), wierzbówka nadrzeczna (Epilobium dodonaei), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum), skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia), barszcz zwyczajny typowy (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium), oset nastroszony (Carduus acanthoides), oset kędzierzawy (Carduus crispus).

Dziękuję też za uwagi Michała Smoczyka dzięki którym mogłem skorygować stronę obrazki plamiste (Arum maculatum) i poszerzyć atlas o obrazki wschodnie typowe (Arum orientale ssp. orientale).

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji