takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Melampyrum saxosum Baumg.

pszeniec biały
Melampyrum saxosum (pszeniec biały)
kwitnąca roślina; endemit, w Polsce rośnie tylko w Worku Bieszczadzkim; 24.06.2002, Bieszczady, okolice Sianek; copyright © by Barbara Łotocka
Melampyrum saxosum (pszeniec biały)
kwiaty, widok z boku
Melampyrum saxosum (pszeniec biały)
kwiaty
cechy diagnostyczne w kluczu:Melampyrum (pszeniec)kl 8692

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020624.7.bl - Melampyrum saxosum (pszeniec biały); Bieszczady, okolice Sianek
020624-7
leg. Barbara Łotocka
/Bieszczady, okolice Sianek/ #5