takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium pilosella L.

jastrzębiec kosmaczek
Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip.
na stronie — występowanie