atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Trifolium medium L.

koniczyna pogięta
Trifolium medium
młode główki; 25.06.2002, Rogów, przy drodze do Jeżowa; copyright © by Barbara Łotocka
Trifolium medium (koniczyna pogięta)
26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Trifolium medium
kwiat
Trifolium medium
przylistki
Trifolium medium
kwiaty na przekroju główki
Trifolium medium
młode główki
Trifolium medium (koniczyna pogięta)
Trifolium medium (koniczyna pogięta)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Trifolium (koniczyna)kl 301
Bylina ze zwykle bogato rozgałęzionym kłączem. Pędy podnoszące się albo rozesłane, 20 – 50 cm długości, powyginane lub proste, rozgałęzione; rzadko przylegająco owłosione lub wyłysiałe, często czerwono nabiegłe.

space

występowanie

Trifolium medium (koniczyna pogięta)
wystepowanie
o mapie występowania
Skraje lasów, zarośla, murawy, łąki, pastwiska. Preferuje gleby umiarkowanie suche do dostatecznie wilgotnych, miejsca częściowo ocienione, zarówno na glebach kwaśnych jak i zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030626.55.03 - Trifolium medium (koniczyna pogięta); Zdbice, k. Wałcza
030626-55
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #8

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Trifolium medium (koniczyna pogięta)
🌱
ogród naturalistyczny
wysokość: do 40 cm

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne