atlas-roslin.pl

Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook. [🔉 kryp·to·gram·ma *]

zmienka górska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cryptogramma crispa
pokrój
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
liście
Cryptogramma crispa
liść z zarodniami
Cryptogramma crispa
pokrój
Cryptogramma crispa (zmienka górska)

cechy charakterystyczne

Cryptogramma crispa
fragment liścia z zarodniami
Bylina, 5-30cm wysokości. Liście płonne i płodne odmienne; płodne znajdują się w centrum.

space

Liście płodne nieco węższe, zwykle 2× pierzaste, ogonek 2.5(-4)× dłuższy od blaszki. Kupki na brzegach odcinków, okryte podwiniętym brzegiem.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.145 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Cryptogramma crispa (zmienka górska)
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
siedlisko w Wielkim Śnieżnym Kotle gdzie znajduje się największe stanowisko i panują optymalne warunki rozwoju dla tego taksonu
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cryptogramma crispa (zmienka górska)
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 25% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji