antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rosa rugosa Thunb.

róża pomarszczona
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
gałązka z owocami; 01.09.2002, okolice Kołobrzegu; copyright © by Marek Snowarski
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
kolce w zbliżeniu
Rosa rugosa
działki całobrzegie, po przekwitnięciu w bok rozpostarte
Rosa rugosa
liście dołem owłosione
Rosa rugosa
pąk boczny i kolce na długopędzie
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
forma o jasnych kwiatach
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4591

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Często uprawiana i zdziczała.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny, Korea, Japonia) [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2130 (szczególnie) — nadmorskie wydmy szare
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 2180 — lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany jako ozdobny w zieleni miejskiej i przydrożnej; stosowany do umacniania terenów piaszczystych (skarpy, nasypy). Ma efektowne gęste ulistnienie, duże kwiaty i wielkie czerwone owoce (jadalne).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od początku XX w. na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020901.2.02 - Rosa rugosa (róża pomarszczona); okolice Kołobrzegu
020901-2
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu/ #7

właściwości i zastosowanie

🌱
💧
wysokość: 0.7 – 1.5 (2) m • szerokość: 1 – 2 m • 1.5 – 2 szt./m2 • rozstawa: 70 – 85 cm
kwitnienie: od (maja) czerwca do września • owocowanie: od (czerwca) lipca do października
Krzew z Dalekiego Wschodu. U nas często uprawiany. Typowy pokrój to wysoki do 2 m, gęsty krzew o regularnym pokroju, z grubymi wzniesionymi pędami; tworzy podziemne rozłogi.

Atrakcyjny przez cały sezon wegetacyjny. Liście grube, błyszczące, jesienią intensywnie żółte do pomarańczowych. Kwiaty stosunkowo duże i liczne, pojawiają się od końca maja do jesieni. Owoce duże, mięsiste, pomarańczowoczerwone, dojrzewają sukcesywnie od końca czerwca do jesieni.

Wysokie odmiany krzaczaste są używane w funkcji róż parkowych, a niskie, ścielące się, w funkcji "róż okrywowych". Gatunek i odmiany tworzące odrosty korzeniowe, ekspansywne, wybitnie nadają się do umacniania wydm, skarp, rekultywacji itp. oraz do tworzenia naturalnych, nieformowanych żywopłotów.

💠 rabata bylinowa • 🟩 okrywowe lub zadarniające • liściaste krzewy okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot
ozdobna po kwitnieniu (owoce/kwiatostany)
krzewy liściaste • o znaczeniu produkcyjnym
🌸

Wymagania (parametry ogrodowe):

🔆 miejsce: ☀ słoneczne • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: uboga • przeciętna ogrodowa • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne • nie toleruje zasadowej
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Gatunek i odmiany charakteryzują się niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. Róża pomarszczona dobrze rośnie także na glebach lekkich, luźnych i okresowo przesychających, nawet na skrajnie ubogich; źle rośnie tylko na zasadowych.

Wysoce wytrzymała na suszę, zasolenie, warunki miejskie.

Kwitnie na pędach dwuletnich i starszych. Można prowadzić bez formowania; ewentualne cięcie ogranicza się do prześwietlającego i ograniczającego rozmiar krzewu.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

≈ odmiany i dostępność (#13/11)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #13)

• bez odmiany #2 • Admiration (Rosa Zwerg) #1 (kwiaty duże, różowe, półpełne, intensywnie pachnące; do 70 cm wysokości) • Alba #1 • Blanc Double de Coubert #1 (okazały krzew, "róża parkowa"; kwiaty białe) • Dagmar Hastrup (kwiaty ciemnoróżowe) • Emotion #1 (kwiaty intensywnie różowe, półpełne, intensywnie pachnące; zwarta, do 70 cm wysokości) • Exception (Rotes Meer) #1 (kwiaty ciemnoróżowe, półpełne; do 80 cm wysokości) • Hansa (okazały krzew, "róża parkowa", 1.2 – 1.5(2) m wysokości, pędy grube, przewieszające się; kwiaty różowofioletowe, półpełne, duże (9 – 10 cm), o intensywnym zapachu) • Moje Hammarberg (kwiaty ciemnoróżowe) • Passion (Rokoko) #1 (kwiaty różowe, półpełne, płatki wąskie, liczne; do 1.2 m wysokości) • Purple Pavement #1 • Rubra #1 • White Perfection (Schneeberg No 30) #1 (kwiaty śnieżnobiałe, półpełne; do 1.5 m wysokości)
Odmiany czasem w handlu podawane dla tego taksonu, a opisane we właściwym miejscu: