atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Rosales » Fam. Rosaceae » Rosa »

Rosa rugosa Thunb. [🔉 ro·sa *]

róża pomarszczona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
forma o jasnych kwiatach
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
gałązka z owocami
Rosa rugosa
działki całobrzegie, po przekwitnięciu w bok rozpostarte
Rosa rugosa
liście dołem owłosione
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
kolce w zbliżeniu
Rosa rugosa
pąk boczny i kolce na długopędzie
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4591

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Rosa rugosa (róża pomarszczona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Często uprawiany krzew z Azji Wschodniej, gdzie rośnie na wydmach i terenach piaszczystych. U nas uprawiany jako ozdobny i stabilizujący piaszczyste grunty. Zdziczały w wielu miejscach i ekspansywny za sprawą odrostów korzeniowych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny, Korea, Japonia) [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2130 (szczególnie) — nadmorskie wydmy szare
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 2180 — lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany jako ozdobny w zieleni miejskiej i przydrożnej; stosowany do umacniania terenów piaszczystych (skarpy, nasypy). Ma efektowne gęste ulistnienie, duże kwiaty i wielkie czerwone owoce (jadalne).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od początku XX w. na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4591

wybrane okazy · selected collections

#7
02 09 01 - 2
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Rosa rugosa (róża pomarszczona)
🌱
Krzew z Dalekiego Wschodu. U nas często uprawiany. Typowy pokrój to wysoki do 2 m, gęsty krzew o regularnym pokroju, z grubymi wzniesionymi pędami; tworzy podziemne rozłogi.

Atrakcyjny przez cały sezon wegetacyjny. Liście grube, błyszczące, jesienią intensywnie żółte do pomarańczowych. Kwiaty stosunkowo duże i liczne, pojawiają się od końca maja do jesieni. Owoce duże, mięsiste, pomarańczowoczerwone, dojrzewają sukcesywnie od końca czerwca do jesieni.

Wysokie odmiany krzaczaste są używane w funkcji róż parkowych, a niskie, ścielące się, w funkcji "róż okrywowych". Gatunek i odmiany tworzące odrosty korzeniowe, ekspansywne, wybitnie nadają się do umacniania wydm, skarp, rekultywacji itp. oraz do tworzenia naturalnych, nieformowanych żywopłotów 0.5-1.5 m wysokości.

💠 rabata bylinowa • 🟩 okrywowe lub zadarniające • liściaste krzewy okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot nieformowany, obronny
krzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście sezonowe • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią • ozdobne owoce
wysokość: 0.7 – 1.5 (2) m • szerokość: 1 – 2 m
kwitnienie: od (maja) czerwca do września • owocowanie: od (czerwca) lipca do października
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4591

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • uboga • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne • nie toleruje zasadowej
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Gatunek i odmiany charakteryzują się niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. Róża pomarszczona dobrze rośnie także na glebach lekkich, luźnych i okresowo przesychających, nawet na skrajnie ubogich; źle rośnie tylko na zasadowych.

Wysoce wytrzymała na suszę, zasolenie, warunki miejskie.

Kwitnie na pędach dwuletnich i starszych. Można prowadzić bez formowania; ewentualne cięcie ogranicza się do prześwietlającego i ograniczającego rozmiar krzewu.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

1.5 – 2 szt./m2 • rozstawa: 70 – 85 cm
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4591

🌱 🌸
opcje Bazaru

bez odmiany · A · Admiration · · Alba · B · Blanc Double de Coubert · · D · Dagmar Hastrup · · Dart's Defender · Defender · E · Emotion · · Exception · H · Hansa · · M · Moje Hammarberg · · P · Passion · · Purple Pavement · R · Rokoko · · Rosa Zwerg · Rotes Meer · Rubra · S · Schneeberg No 30 · · W · White Perfection ·

odmiany (form i odmian #9) analiza dostępności roślin

ten gatunek tworzy mieszańce:

drugi rodzic ⇒
Rosa nitida
róża lśniaca
mieszaniec ⇒
Rosa ×rugotida
drugi rodzic ⇒
Rosa blanda
róża labradorska
mieszaniec ⇒
Rosa blanda × rugosa
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.215 [71.4]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom V edycja II, 1987 — Rosa - róża. p.17 [16.5II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.360 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.225 [15]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.285 [12]
 • Wałęza, W., 2002 — Żywopłoty. [42]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.231 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.645+646 [119.3]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.331+342 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.248 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S., 1941 — Flora URSS. T.10 Rosaceae p.447+t28 [85.10]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.478 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.28 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.280 [3]
 • http://projekty.gdos.gov.pl/igo-rosa-rugosa
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji