atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rosa rugosa Thunb. [🔉 ro·sa *]

róża pomarszczona
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
gałązka z owocami; 01.09.2002, okolice Kołobrzegu; copyright © by Marek Snowarski
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
kolce w zbliżeniu
Rosa rugosa
działki całobrzegie, po przekwitnięciu w bok rozpostarte
Rosa rugosa
liście dołem owłosione
Rosa rugosa
pąk boczny i kolce na długopędzie
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
forma o jasnych kwiatach
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4591

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Często uprawiany krzew z Azji Wschodniej, gdzie rośnie na wydmach i terenach piaszczystych. U nas uprawiany jako ozdobny i stabilizujący piaszczyste grunty. Zdziczały w wielu miejscach i ekspansywny za sprawą odrostów korzeniowych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny, Korea, Japonia) [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2130 (szczególnie) — nadmorskie wydmy szare
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 2180 — lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany jako ozdobny w zieleni miejskiej i przydrożnej; stosowany do umacniania terenów piaszczystych (skarpy, nasypy). Ma efektowne gęste ulistnienie, duże kwiaty i wielkie czerwone owoce (jadalne).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od początku XX w. na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020901.2.02 - Rosa rugosa (róża pomarszczona); okolice Kołobrzegu
020901-2
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu/ #7

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rosa rugosa (róża pomarszczona)
🌱
Krzew z Dalekiego Wschodu. U nas często uprawiany. Typowy pokrój to wysoki do 2 m, gęsty krzew o regularnym pokroju, z grubymi wzniesionymi pędami; tworzy podziemne rozłogi.

Atrakcyjny przez cały sezon wegetacyjny. Liście grube, błyszczące, jesienią intensywnie żółte do pomarańczowych. Kwiaty stosunkowo duże i liczne, pojawiają się od końca maja do jesieni. Owoce duże, mięsiste, pomarańczowoczerwone, dojrzewają sukcesywnie od końca czerwca do jesieni.

Wysokie odmiany krzaczaste są używane w funkcji róż parkowych, a niskie, ścielące się, w funkcji "róż okrywowych". Gatunek i odmiany tworzące odrosty korzeniowe, ekspansywne, wybitnie nadają się do umacniania wydm, skarp, rekultywacji itp. oraz do tworzenia naturalnych, nieformowanych żywopłotów 0.5 – 1.5 m wysokości.

💠 rabata bylinowa • 🟩 okrywowe lub zadarniające • liściaste krzewy okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot nieformowany, obronny
krzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście opadają na zimę • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią • ozdobne owoce
wysokość: 0.7 – 1.5 (2) m • szerokość: 1 – 2 m
kwitnienie: od (maja) czerwca do września • owocowanie: od (czerwca) lipca do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • uboga • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne • nie toleruje zasadowej
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Gatunek i odmiany charakteryzują się niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. Róża pomarszczona dobrze rośnie także na glebach lekkich, luźnych i okresowo przesychających, nawet na skrajnie ubogich; źle rośnie tylko na zasadowych.

Wysoce wytrzymała na suszę, zasolenie, warunki miejskie.

Kwitnie na pędach dwuletnich i starszych. Można prowadzić bez formowania; ewentualne cięcie ogranicza się do prześwietlającego i ograniczającego rozmiar krzewu.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

1.5 – 2 szt./m2 • rozstawa: 70 – 85 cm

🌱🌸
opcje Bazaru

bez odmiany · A · Admiration · · Alba · B · Blanc Double de Coubert · · D · Dagmar Hastrup · · Dart's Defender · Defender · E · Emotion · · Exception · H · Hansa · · M · Moje Hammarberg · · P · Passion · · Purple Pavement · R · Rokoko · · Rosa Zwerg · Rotes Meer · Rubra · S · Schneeberg No 30 · · W · White Perfection ·

odmiany (form i odmian #9) analiza dostępności roślin

mieszaniec Rosa rugosa Thunb.

Rosa ×rugotida
Rosa nitida Willd. × rugosa Thunb.
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Rosa nitida · róża lśniaca
róża błyszcząca
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]