Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
forma o jasnych kwiatach
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
gałązka z owocami
Rosa rugosa
działki całobrzegie, po przekwitnięciu w bok rozpostarte
Rosa rugosa
liście dołem owłosione
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
kolce w zbliżeniu
Rosa rugosa
pąk boczny i kolce na długopędzie

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Rosa rugosa (róża pomarszczona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Często uprawiany krzew z Azji Wschodniej, gdzie rośnie na wydmach i terenach piaszczystych. U nas uprawiany jako ozdobny i stabilizujący piaszczyste grunty. Zdziczały w wielu miejscach i ekspansywny za sprawą odrostów korzeniowych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny regionalnie
• kenofit
• Pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny, Korea, Japonia)
• Czas przybycia na teren Polski: XIXw.?
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (zauważalne)
• Zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2130 (szczególnie) — nadmorskie wydmy szare
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 2180 — lasy mieszane, i bory na wydmach nadmorskich

• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany jako ozdobny w zieleni miejskiej i przydrożnej; stosowany do umacniania terenów piaszczystych (skarpy, nasypy). Ma efektowne gęste ulistnienie, duże kwiaty i wielkie czerwone owoce (jadalne).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od początku XX w. na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

wybrane okazy · selected collections

#7
02 09 01 - 2
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Rosa rugosa (róża pomarszczona)
🌱
Krzew z Dalekiego Wschodu. U nas często uprawiany. Typowy pokrój to wysoki do 2 m, gęsty krzew o regularnym pokroju, z grubymi wzniesionymi pędami; tworzy podziemne rozłogi.

Atrakcyjny przez cały sezon wegetacyjny. Liście grube, błyszczące, jesienią intensywnie żółte do pomarańczowych. Kwiaty stosunkowo duże i liczne, pojawiają się od końca maja do jesieni. Owoce duże, mięsiste, pomarańczowoczerwone, dojrzewają sukcesywnie od końca czerwca do jesieni.

Wysokie odmiany krzaczaste są używane w funkcji róż parkowych, a niskie, ścielące się, w funkcji "róż okrywowych". Gatunek i odmiany tworzące odrosty korzeniowe, ekspansywne, wybitnie nadają się do umacniania wydm, skarp, rekultywacji itp. oraz do tworzenia naturalnych, nieformowanych żywopłotów 0.5-1.5 m wysokości.

💠 rabata bylinowa • 🟩 okrywowe lub zadarniające • liściaste krzewy okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot nieformowany, obronny
krzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście sezonowe • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią • ozdobne owoce
wysokość: 0.7 – 1.5 (2) m • szerokość: 1 – 2 m
kwitnienie: od (maja) czerwca do września • owocowanie: od (czerwca) lipca do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • uboga • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne • nie toleruje zasadowej
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Gatunek i odmiany charakteryzują się niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. Róża pomarszczona dobrze rośnie także na glebach lekkich, luźnych i okresowo przesychających, nawet na skrajnie ubogich; źle rośnie tylko na zasadowych.

Wysoce wytrzymała na suszę, zasolenie, warunki miejskie.

Kwitnie na pędach dwuletnich i starszych. Można prowadzić bez formowania; ewentualne cięcie ogranicza się do prześwietlającego i ograniczającego rozmiar krzewu.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

1.5 – 2 szt./m2 • rozstawa: 70 – 85 cm

🌱 🌸

odmiany uprawne (#15) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Admiration’ (Rosa Zwerg) — kwiaty duże, różowe, półpełne, intensywnie pachnące; do 70 cm wysokości
‘Alba’
‘Dart's Defender’ (Defender) — krzew niski, ścielący się, silnie kolczasty, z odrostami korzeniowymi, na nieformowane żywopłoty; kwiaty duże, różowe; podawana też jako Rosa ×rugotida · odmiana ujmowana też w ramach Rosa (róża)
Defender (‘Dart's Defender’) — krzew niski, ścielący się, silnie kolczasty, z odrostami korzeniowymi, na nieformowane żywopłoty; kwiaty duże, różowe; podawana też jako Rosa ×rugotida · odmiana ujmowana też w ramach Rosa (róża)
‘Emotion’ — kwiaty intensywnie różowe, półpełne, intensywnie pachnące; zwarta, do 70 cm wysokości
‘Exception’ (Rotes Meer) — kwiaty ciemnoróżowe, półpełne; do 80 cm wysokości
‘Kórnik’
‘Passion’ (Rokoko) — kwiaty różowe, półpełne, płatki wąskie, liczne; do 1.2 m wysokości
‘Purple Pavement’
Rokoko (‘Passion’) — kwiaty różowe, półpełne, płatki wąskie, liczne; do 1.2 m wysokości
Rosa Zwerg (‘Admiration’) — kwiaty duże, różowe, półpełne, intensywnie pachnące; do 70 cm wysokości
Rotes Meer (‘Exception’) — kwiaty ciemnoróżowe, półpełne; do 80 cm wysokości
‘Rubra’
Schneeberg No 30 (‘White Perfection’) — kwiaty śnieżnobiałe, półpełne; do 1.5 m wysokości
‘White Perfection’ (Schneeberg No 30) — kwiaty śnieżnobiałe, półpełne; do 1.5 m wysokości
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańce:

drugi rodzic ⇒
Rosa nitida
róża lśniaca
mieszaniec ⇒
Rosa ×rugotida
drugi rodzic ⇒
Rosa blanda
róża labradorska
mieszaniec ⇒
Rosa blanda × rugosa
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji