takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Mentha longifolia (L.) L.

mięta długolistna
Mentha logifolia (L.) Huds. · Mentha spicata L. em. L. ssp. lonifolia (L.) Tacik
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Beskid Niski; copyright © by Witold Ziaja
Mentha longifolia (mięta długolistna)
XL
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)

występowanie

Mentha longifolia (mięta długolistna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.wzi - Mentha longifolia (mięta długolistna); Beskid Niski
wzi.2
leg. Witold Ziaja
/Beskid Niski/ #9
znalezisko 20020714.1.am; Gilowice k. Żywca
am.020714-1
leg. Antoni Mielnikow
/Gilowice k. Żywca/ #3