atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Mentha longifolia (L.) L.

mięta długolistna
Mentha logifolia (L.) Huds. · Mentha spicata L. em. L. ssp. lonifolia (L.) Tacik
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Beskid Niski; copyright © by Witold Ziaja
Mentha longifolia (mięta długolistna)
XL
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Mentha (mięta)kl 5372

występowanie

Mentha longifolia (mięta długolistna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.wzi - Mentha longifolia (mięta długolistna); Beskid Niski
2
leg. Witold Ziaja
/Beskid Niski/ #9

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Mentha longifolia (mięta długolistna)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne

≈ odmiany i dostępność (#2/4)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

mieszaniec Mentha longifolia (L.) L.

Mentha ×niliaca · mięta kosmata
Mentha longifolia × suaveolens
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Mentha suaveolens · mięta okrągłolistna
Mentha rotundifolia
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]