atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Mentha longifolia (L.) L. [🔉 men·ta *]

mięta długolistna
Mentha logifolia (L.) Huds. · Mentha spicata L. em. L. ssp. lonifolia (L.) Tacik
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Beskid Niski; copyright © by Witold Ziaja
Mentha longifolia (mięta długolistna)
XL
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Mentha (mięta)kl 5372

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Mentha longifolia (mięta długolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Mentha longifolia (mięta długolistna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.wzi - Mentha longifolia (mięta długolistna); Beskid Niski
2
leg. Witold Ziaja
/Beskid Niski/ #9

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Mentha longifolia (mięta długolistna)
🌱
wysokość: do 60 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

Mentha longifolia (mięta długolistna)
XL
cv. Buddleia
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: niskie wymagania • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

mieszaniec Mentha longifolia (L.) L.

Mentha ×niliaca · mięta kosmata
Mentha longifolia × suaveolens · Mentha ×niliaca
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Mentha suaveolens · mięta okrągłolistna
Mentha rotundifolia
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]