atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch [🔉 a·me·ln·chi·er spi·ka·ta]

świdośliwka kłosowa, świdośliwa kłosowa
Amelanchier ovalis (Willd.) Borkh. non Med.
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
07.2015, Putkowice Nadolne; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
XL
Amelanchier spicata
gałązka z młodymi owocostanami
Amelanchier spicata
liść
Amelanchier spicata
młody owocostan
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Amelanchier (świdośliwka)kl 4707

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Ten gatunek bywa mylnie podawany z Polski jako Amelanchier ovalis Medik ≡ Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. Cours. ≡ Amelanchier vulgaris Moench.świdośliwka jajowata (Amelanchier ovalis) LUB jako świdośliwka kanadyjska (Amelanchier canadensis). Oba te gatunki nie są uprawiane w Polsce.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
Krzew ze wschodnich rejonów Kanady i USA. W Europie w uprawie od XVIII w. jako ozdobny i wprowadzany do lasów jako krzew biocenotyczny i fitomelioracyjny. Obecnie trwale zadomowiony i lokalnie inwazyjny.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: północno-wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1820r. (introdukcja)]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny o niskich wymaganiach siedliskowych. Dawniej stosowany w podszycie lasów jako gatunek o znaczeniu fitomelioracyjnym i biocenotycznym.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych, głównie zachodniej Polski.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Amelanchier spicata (świdośliwka kłosowa)
🌱
Ekspansywny krzew z uwagi na odrosty korzeniowe.

space

Owoce soczyste ale niezbyt smaczne.

zieleń miejska • na żywopłot formowany i nieformowany, obronny
krzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście opadają na zimę
👌 uprawa łatwa • trwały • 🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce
wysokość: 2 – 4 m
kwitnienie: od kwietnia do maja • owocowanie: od (czerwca) lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: niskie wymagania • żyzna • przeciętna ogrodowa
zieleń miejska • na żywopłot formowany i nieformowany, obronny
krzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście opadają na zimę
👌 uprawa łatwa • trwały • 🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce
wysokość: 2 – 4 m
kwitnienie: od kwietnia do maja • owocowanie: od (czerwca) lipca do sierpnia

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch [🔉 a·me·ln·chi·er spi·ka·ta]Amelanchier ovalis (Willd.) Borkh. non Med. [🔉 a·me·ln·chi·er ō·v·lis](pl) świdośliwka kłosowa · świdośliwa kłosowa
(lat.) ōvtus, -a, -um; ovalis, -is, -e adj.
jajowaty (o kształcie) tj. najszerszy poniżej środka, czasem (mylnie) utożsamiany z kształtem owalnym tj. eliptycznym; mlat. ovalis; od lat. ovum, -i (n) jajko; nie można zakładać, że dawni botanicy precyzyjnie rozróżnianiali pojęcia (ovatus i ovalis=ellipticus tj. jajowaty i eliptyczny) co widać chociażby w polskich tłumaczeniach epitetów gatunków