atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Oreochloa disticha (Wulfen) Link [🔉 o·re·o·chlo·a]

boimka dwurzędowa
Sesleria disticha Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈