takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Oreochloa disticha (Wulfen) Link

boimka dwurzędowa
Sesleria disticha Pers.