atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.

owsica omszona owies omszony
Avena pubescens Huds. · Avenastrum pubescens (Huds.) Dumort.