atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Diplotaxis muralis (L.) DC. [🔉 di·plo·ta·ksis *]

dwurząd murowy
Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
27.04.2022, woj. łódzkie, Łódź; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
Diplotaxis muralis
kwiat i pąk
Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Diplotaxis (dwurząd)kl 8425

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
Bardzo częsty; miejsca ruderalne, przydroża.

Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia, Afryka [czas przybycia na teren Polski: 1851r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 8pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090418.5.jkr - Diplotaxis muralis (dwurząd murowy); Kraków
090418-5
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #4