atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Oxalis fontana Bunge [🔉o·ksa·lis *]

szczawik żółty
Oxalis europaea Jord. · Oxalis stricta L. nom. ambig. · Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub
Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój; 01.08.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski
Oxalis fontana (szczawik żółty)
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające; 30.07.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski ||
Oxalis europaea
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
naga łodyga, ogonek liściowy bez przylistków, kolankowato zgrubiała szypuła kwiatostanu
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
owoc
Oxalis fontana (szczawik żółty)
górna część łodygi szczawiku żółtego (Oxalis fontana) z owocami, w prawym dolnym rogu ciemne liście z purpurowym odcieniem należą do szczawiku płożącego się (Oxalis repens)
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Oxalis (szczawik)kl 730
Oxalis fontana (szczawik żółty)
korzenie i podziemne rozłogi
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
owłosienie owocu; włoski wielokomórkowe
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
żebra dość ostre, częściowo z białą linią
Rośliny z białawymi podziemnymi rozłogami, trudnymi do wyrwania z gleby.

space

Ogonki liściowe w nasadzie bez przylistków.

Nasada szypuły kwiatostanu kolankowato zgrubiała, po przekwitnięciu szypułki owoców wzniesione lub poziomo odstające.

space

Nasiona 1.0 – 1.4 mm długości i 0.7 mm szerokości; z poprzecznymi płytkimi żebrami, te na szczycie tylko z nieznaczną białawą linią, częściowo przerywaną.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój, korzenie i podziemne rozłogi
Oxalis fontana (szczawik żółty)
widok roślin od góry, zachwaszczają uprawiany ozdobny szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Oxalis fontana (szczawik żółty)
Pospolity chwast upraw i przydroży.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1809r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120801.4.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
120801-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #10, 5.3D
znalezisko 20120730.1.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
120730-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #15, 6.3D
znalezisko 20030805.5.bl - Oxalis fontana (szczawik żółty)
030805-5
leg. Barbara Łotocka #3
znalezisko 20100801.3.js - Oxalis fontana (szczawik żółty)
100801-3
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20120801.2.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
120801-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
/nietypowa forma ±płożąc.../ #15, 7.3D