atlas-roslin.pl

Oxalis fontana Bunge [🔉o·ksa·lis *]

szczawik żółty
Oxalis europaea Jord. [🔉o·ksa·lis e͡ł·ro·pe·a] · Oxalis stricta L. nom. ambig. [🔉o·ksa·lis *] · Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające
Oxalis europaea
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
naga łodyga, ogonek liściowy bez przylistków, kolankowato zgrubiała szypuła kwiatostanu
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
owoc
Oxalis fontana (szczawik żółty)
górna część łodygi szczawiku żółtego (Oxalis fontana) z owocami, w prawym dolnym rogu ciemne liście z purpurowym odcieniem należą do szczawiku płożącego się (Oxalis repens)
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
owłosienie owocu; włoski wielokomórkowe
Oxalis fontana (szczawik żółty)
3D
żebra dość ostre, częściowo z białą linią
Rośliny z białawymi podziemnymi rozłogami, trudnymi do wyrwania z gleby.

space

Ogonki liściowe w nasadzie bez przylistków.
Nasada szypuły kwiatostanu kolankowato zgrubiała, po przekwitnięciu szypułki owoców wzniesione lub poziomo odstające.

space

Nasiona 1.0-1.4 mm długości i 0.7 mm szerokości; z poprzecznymi płytkimi żebrami, te na szczycie tylko z nieznaczną białawą linią, częściowo przerywaną.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Oxalis fontana (szczawik żółty)
Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój, korzenie i podziemne rozłogi
Oxalis fontana (szczawik żółty)
widok roślin od góry, zachwaszczają uprawiany ozdobny szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Oxalis fontana (szczawik żółty)
Pospolity chwast upraw i przydroży.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny chwast
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1809r.
Kategoria inwazyjności: I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
• Zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień
• Dynamika: utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#10 #5 3D
12 08 01 - 4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
#15 #6 3D
12 07 30 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
#3
bl.030805-5
leg. Barbara Łotocka
#3
js.100801-3
leg. Jacek Soboń
#15 #7 3D
12 08 01 - 2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
/nietypowa forma ±płożąc.../

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Oxalis fontana Bunge [🔉 o·ksa·lis *]Oxalis europaea Jord. [🔉 o·ksa·lis e͡ł·ro·pe·a] · Oxalis stricta L. nom. ambig. [🔉 o·ksa·lis *] · Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub(pl) szczawik żółty
e͡uropa͡eus, -a, -um (lat., adj.) — europejski (pochodzący z kontynentu Europa)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji