atlas-roslin.pl

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. [🔉 *o·i·des]

widliczka ostrozębna
Selaginella selaginoides (L.) Link [🔉 *o·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
pokrój rośliny, zielone liście asymilacyjne (na dole) i żółte liście zarodnionośne (zebrane w kłosy, wyżej)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
kłosy zarodnionośne
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
liście zarodnionośne (widoczne ząbkowanie brzegu) i zarodnie
Selaginella selaginoides
Selaginella selaginoides
Selaginella
kłos zarodnionośny
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)

cechy charakterystyczne

Liście ułożone spiralnie na łodyżce; brzegiem drobno rzęskowato ząbkowane, zwykłe asymilacyjne i zarodnionośne niewiele różnią się pomiędzy sobą. Polegujące odcinki pędu do 10cm długości, wzniesione 3-12cm.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 1.174 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
W położeniach górskich, brzegi potoków, często w zacienieniu pod krzewami, w dolinach rzek na zboczach, na wilgotnych łąkach. Na podłożu zawierającym wapń.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek istotny (rola w Cocktail) m.in. dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#5
sm.080811-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Tatry Zachodnie, Skupniów Upłaz/
#8
m.am_6
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. [🔉 *o·i·des]Selaginella selaginoides (L.) Link [🔉 *o·i·des](pl) widliczka ostrozębna
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji