atlas-roslin.pl

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. [🔉 *o·i·des]

widliczka ostrozębna
Selaginella selaginoides (L.) Link [🔉 *o·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
pokrój rośliny, zielone liście asymilacyjne (na dole) i żółte liście zarodnionośne (zebrane w kłosy, wyżej)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
kłosy zarodnionośne
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
liście zarodnionośne (widoczne ząbkowanie brzegu) i zarodnie
Selaginella selaginoides
Selaginella selaginoides
Selaginella
kłos zarodnionośny
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Selaginellaceae (widliczkowate)kl 2847
Liście ułożone spiralnie na łodyżce; brzegiem drobno rzęskowato ząbkowane, zwykłe asymilacyjne i zarodnionośne niewiele różnią się pomiędzy sobą. Polegujące odcinki pędu do 10cm długości, wzniesione 3-12cm.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 1.174 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
W położeniach górskich, brzegi potoków, często w zacienieniu pod krzewami, w dolinach rzek na zboczach, na wilgotnych łąkach. Na podłożu zawierającym wapń.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#5
sm.080811-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Tatry Zachodnie, Skupniów Upłaz/
#8
m.am_6
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.200 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.115 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.32 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.60 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.59 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.10 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.124+t6 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.5 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.23 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji