atlas-roslin.pl

Herminium monorchis (L.) R. Br. [🔉 her·mi·ni·um]

miodokwiat krzyżowy
Herminium monorchis R. Br.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
grupa roślin
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
szczyt kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
kwiatostan
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 710
Warżka trójdzielna, oszczepowata, z woreczkowatymi wydrążeniami w nasadzie łatek, środkowa łatka dłuższa od bocznych, 3.5-4mm długości, nie dłuższa od pozostałych listków okwiatu.
Kwiaty żółtawe o miodowym zapachu.
Liście odziomkowe 2(3), nierównej wielkości, prawie naprzeciwległe; liści łodygowych 0-2, oddalone od siebie, znacznie mniejsze od odziomkowych.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.327 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Strefa ochrony obejmuje całe torfowisko na którym występuje (4.10).
wystepowanie - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
Łąki, trawiaste zbocza, na glebach obojętnych i lekko zasadowych, często nawapiennych, świeżych lub wilgotnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#5
mr.73
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#6
mr.91
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#6
mr.193
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#3
mr.77
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#2
mr.36
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#1
mr.050630-2
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#3
mr.050614-3
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.485 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.810 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642+639k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.707 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.31 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.563 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.623 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.643 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.331 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.946 [3]
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.80 [8]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji