atlas-roslin.pl

Arum orientale M. Bieb. ssp. orientale [🔉a·rum or·i·en·ta·le sub·spe·ci·es or·i·en·ta·le]

obrazki wschodnie typowe, obrazki alpejskie
Arum alpinum Schott et Kotschy (tak w czekliście) [🔉a·rum *] · Arum cylindraceum Gasp. [🔉a·rum *] · Arum maculatum hort. [🔉a·rum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arum orientale ssp. orientale
pokrój
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Arum orientale ssp. orientale
kwiatostan
Arum maculatum
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Arum (obrazki)kl 9021
Bylina, 14-30cm wysokości, z kłączem pionowym, jajowatym, wyraźnie skróconym, 3-5cm długości i 1.5-2cm średnicy.

Blaszka liściowa bez plamami.

Szypuła kwiatostanu długości 3/4-5/4 długości ogonka liściowego. Pochwa 9-15cm długości, 1.5-3× dłuższa od kolby; otwarta górna część pochwy 1.5-2× dłuższa od zamkniętej, trąbkowatej dolnej części.

Pylniki przeważnie purpurowofioletowe, rzadziej żółte.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.229 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą. Na liście jako Arum alpinum.
wystepowanie - Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Arum orientale ssp. orientale
pokrój niekwitnących roślin
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Stanowiska w wilgotnych lasach na południu Polski, w Beskidzie Niskim, Pogórzu Przemyskim, Pogórzach% Strzyżowskim, Gorlickim, Ciężkowickim i na pobliskich terenach. Na Dolnym Śląsku też jest spotykany (np. w rez. "Muszkowicki Las Bukowy" k. Henrykowa).

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Uwaga dla używających klucza Szafera et al. gdzie znajdziemy obrazki plamiste (Arum maculatum). Wg. obecnego stanu wiedzy w Polsce obrazki plamiste (Arum maculatum) nie występują na naturalnych stanowiskach, a jedynie w miejscach po dawnej uprawie przy zamkach, w parkach, itp. Jest kilkanaście stanowisk na Pomorzu, w żyznych lasach łęgowych i niskich grądach, w miejscach zacienionych, w dolinach cieków lub wilgotnych wąwozach.

space

We florze Czech ten takson jest pod mianem Arum cylindraceum Gasparr. [71.8s282].

wybrane okazy · selected collections

#8
as.100517-1
leg. Marek Argent
/Wschowa, ogród naturalistyczny VescHort/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
🌱
Bylina o bulwiastych kłączach występuje od Azji Środkowej po Europę Południowo-Wschodnią, u nas naturalne stanowiska w lasach bukowych Pogórza Karpackiego. Uprawiana bylina ogrodowa. Tworzy kępy, 20-30 cm wysokości. Ozdobna z liści. Kwitnie w kwietniu-maju. Większą ozdobą są w okresie letnim jaskrawoczerwone owocostany.

space

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny
wysokość: 20 – 30 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Stanowsko cieniste lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, próchniczna, przepuszczalna; stale wilgotna ale nie podmokła; odczyn obojętny. Dostatecznie mrozoodporna dla uprawy w większej części Polski.

space

🌱 🌸
opcje Bazaru

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Arum orientale M. Bieb. ssp. orientale [🔉 a·rum or·i·en·ta·le sub·spe·ci·es or·i·en·ta·le]Arum alpinum Schott et Kotschy (tak w czekliście) [🔉 a·rum *] · Arum maculatum hort. [🔉 a·rum *] · Arum cylindraceum Gasp. [🔉 a·rum *](pl) obrazki wschodnie typowe · obrazki alpejskie
orientalis, -e (lat., adj.)
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.282 [71.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.608 [15]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.317 [86.4]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.485+t26 [85.3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.583 [9]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.270 [150.5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.931 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.956 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji