atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.229)

Arum orientale M. Bieb. ssp. orientale

obrazki wschodnie typowe, obrazki alpejskie
Arum alpinum Schott et Kotschy (tak w czekliście) · Arum cylindraceum Gasp. · Arum maculatum hort.
Arum orientale ssp. orientale
pokrój; 15.05.2004, Cieszyn; copyright © by Antoni Mielnikow
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Arum orientale ssp. orientale
kwiatostan
Arum maculatum
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Arum (obrazki)kl 9021
Bylina, 14 – 30 cm wysokości, z kłączem pionowym, jajowatym, wyraźnie skróconym, 3 – 5 cm długości i 1.5 – 2 cm średnicy.

Blaszka liściowa bez plamami.

Szypuła kwiatostanu długości 3/4 – 5/4 długości ogonka liściowego. Pochwa 9 – 15 cm długości, 1.5 – 3× dłuższa od kolby; otwarta górna część pochwy 1.5 – 2× dłuższa od zamkniętej, trąbkowatej dolnej części.

Pylniki przeważnie purpurowofioletowe, rzadziej żółte.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.229 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą. Na liście jako Arum alpinum.
Arum orientale ssp. orientale
pokrój niekwitnących roślin
wystepowanie
o mapie występowania
Stanowiska w wilgotnych lasach na południu Polski, w Beskidzie Niskim, Pogórzu Przemyskim, Pogórzach% Strzyżowskim, Gorlickim, Ciężkowickim i na pobliskich terenach. Na Dolnym Śląsku też jest spotykany (np. w rez. "Muszkowicki Las Bukowy" k. Henrykowa).

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Uwaga dla używających klucza Szafera et al. gdzie znajdziemy obrazki plamiste (Arum maculatum). Wg. obecnego stanu wiedzy w Polsce obrazki plamiste (Arum maculatum) nie występują na naturalnych stanowiskach, a jedynie w miejscach po dawnej uprawie przy zamkach, w parkach, itp. Jest kilkanaście stanowisk na Pomorzu, w żyznych lasach łęgowych i niskich grądach, w miejscach zacienionych, w dolinach cieków lub wilgotnych wąwozach.

space

We florze Czech ten takson jest pod mianem Arum cylindraceum Gasparr. [71.8s282].

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100517.1.as - Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe); Wschowa, ogród naturalistyczny VescHort
100517-1
leg. Marek Argent
/Wschowa, ogród naturalistyczny VescHort/ #8

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
🌱
Bylina o bulwiastych kłączach występuje od Azji Środkowej po Europę Południowo-Wschodnią, u nas naturalne stanowiska w lasach bukowych Pogórza Karpackiego. Uprawiana bylina ogrodowa. Tworzy kępy, 20 – 30 cm wysokości. Ozdobna z liści. Kwitnie w kwietniu-maju. Większą ozdobą są w okresie letnim jaskrawoczerwone owocostany.

space

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny
wysokość: 20 – 30 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Stanowsko cieniste lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, próchniczna, przepuszczalna; stale wilgotna ale nie podmokła; odczyn obojętny. Dostatecznie mrozoodporna dla uprawy w większej części Polski.

space