atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Asplenium trichomanes L. [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica skalna
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
osobnik; pojedyncza kępa paproci widziana od frontu ściany skalnej; widoczne ulistnienie i rozkład listków w liściach złożonych; 06.08.2006, Olkusz; Pazurek [ostańce wapienne w buczynie]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
pokrój
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
osobnik; okazała kępa zarodnikujących paproci
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
osobnik; pojedyncza kępa paproci widziana od frontu ściany skalnej; widoczne ulistnienie i rozkład listków w liściach złożonych
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
liść; fragment środkowej części dolnej powierzchni liścia; widoczne kupki zarodnikowe
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
liść; środkowy odcinek dolnej powierzchni blaszki liściowej; widoczne kupki zarodnikowe

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Asplenium (zanokcica)kl 3663
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
liść; spodnia strona liścia; widoczne liczne kupki zarodnikowe
Bylina, z gęstą kępką zwykle zimujących liści, (15) 25 – 30 (40) cm długości i do 2 cm szerokości. Płonne i płodne takie same. Kłącze poziome lub skośne, krótkie, rozgałęzione, gęsto okryte ciemnobrązowymi łuskami do 5 mm długości, ±wąsko lancetowatymi.

space

Listki okrągłe lub okrągło eliptyczne do podługowatych, siedzące lub prawie siedzące, brzegiem płytko, nieregularnie karbowane; ciemnozielone, nagie.

space

Występują dwa podgatunki o różnej liczbie chromosomów, niepewnie różniące się morfologicznie:

space

ssp. quadrivalvens D.E.Meyer; 2n=144; łuski na kłączu równowąsko lancetowate, całobrzegie, do 5 mm długości; listki w górze liścia zbliżone do siebie, 4 – 12 mm długości, wydłużone, skórzaste; zarodniki (27) 34 – 43 (50)&mikro;m średnicy; na skałach zasadowych.

występowanie

Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens
pokrój (ssp. quadrivalens)
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
zbiorowisko; szczeliny skalne opanowane przez zarodnikujące osobniki paproci
wystepowanie
o mapie występowania
Skały różnego rodzaju, zbocza; szczeliny w murach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060806.2.wm - Asplenium trichomanes (zanokcica skalna); Olkusz; Pazurek [ostańce wapienne w buczynie]
060806-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Olkusz; Pazurek [ostańce wapienne w buczynie]/ #10
znalezisko 20090704.1.wm - Asplenium trichomanes (zanokcica skalna); Zabierzów; Kobylany [Dolina Kobylańska; skała Okręt]
090704-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Zabierzów; Kobylany [Dolina Kobylańska; skała Okręt]/ #3
znalezisko 20150823.3.wm - Asplenium trichomanes (zanokcica skalna); Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło
150823-3
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Olsztyn [Częstochowa]; Góra Biakło/ #7
znalezisko 20040421.8.mo; wiadukt kolejowy w Debienku
040421-8
leg. Błażej Gierczyk
/wiadukt kolejowy w Debienku/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
🌱
Rodzima paproć rosnąca na terenie całego kraju, często na starych murach, na skałach.

space

⛰ ogród skalny • 🧱 na murki skalne
👌 uprawa łatwa
wysokość: 5 – 20 cm • szerokość: 15 – 20 cm

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ⛅ półcieniste • chłodne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: uboga • próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne • toleruje zasadową (wysokie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 2

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Łatwa w utrzymaniu w ogrodzie. Jeśli uprawiana na nizinach Polski to lepiej radzi sobie w chłodniejszych, bardziej ocienionych miejscach ogrodu. Gleba powinna być organiczna, lekko kwaśna, niekoniecznie żyzna (np. torfowo-kompostowa).

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

[(zarodniki) wiosną (także "samosiew")]
przez podział [wiosną]

≈ odmiany i dostępność (#3/4)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)

mieszaniec Asplenium trichomanes L.

wystepowanie
Asplenium ×alternifolium · zanokcica niemiecka
Asplenium germanicum · Asplenium septentrionale × trichomanes
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]