atlas-roslin.pl

rok 2002

15.12.2002

Uzupełnienia fotografi Krzysztofa Michalaka:
świerzbnica polna (Knautia arvensis),
ślaz dziki (Malva sylvestris),
żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius),
krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor),
sparceta siewna (Onobrychis viciifolia),
ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa),
czyściec prosty (Stachys recta),
łubin trwały (Lupinus polyphyllus),
grab pospolity (Carpinus betulus),
olsza czarna (Alnus glutinosa),
dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans),
kalina koralowa (Viburnum opulus).


Nowe gatunki (fot. Marek Snowarski): dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), dąb czerwony (Quercus rubra), dąb burgundzki (Quercus cerris),

klucz do dąb (Quercus).


14.12.2002


Uzupełnienia fotografi Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha),
podkolan biały (Platanthera bifolia),
czworolist pospolity (Paris quadrifolia),
gruszynka jednostronna (Orthilia secunda),
grzybienie północne (Nymphaea candida),
grążel żółty (Nuphar lutea),
kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata),
gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),
pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum),
tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora),
widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum),
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),
wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum),
listera jajowata (Listera ovata),
lipiennik Loesela (Liparis loeselii),
bagno zwyczajne (Ledum palustre),
kosaciec żółty (Iris pseudacorus),
żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae),
wątlik błotny (Hammarbya paludosa),
bodziszek leśny (Geranium sylvaticum),
bodziszek czerwony (Geranium sanguineum),
bodziszek błotny (Geranium palustre),
kruszczyk błotny (Epipactis palustris),
kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens),
rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
rosiczka długolistna (Drosera anglica),
kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei),
stoplamek krwisty żółtawy (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca),
kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata),
kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii),
obuwik pospolity (Cypripedium calceolus),
cykoria podróżnik (Cichorium intybus),
wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium),
knieć błotna (Caltha palustris),
Scirpus hudsonianus,
traganek duński (Astragalus danicus),
łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum),
zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris).


08.12.2002


Nowy gatunek z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
starzec jakubek (Senecio jacobaea),

i uzupełnienia fotografii na stronach:
koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens),
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
starzec jakubek (Senecio jacobaea),
skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus),
głowienka pospolita (Prunella vulgaris),
kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum).


06.12.2002


Uzupełnienia fotografi Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
dziewanna pospolita (Verbascum nigrum),
borówka czarna (Vaccinium myrtillus),
pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris),
tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata),
ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa).05.12.2002


Uzupełnienia fotografi autorstwa Antoniego Mielnikowa:
goździk kropkowany (Dianthus deltoides),
zimowit jesienny (Colchicum autumnale),
wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare),
szałwia łąkowa (Salvia pratensis),
podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),
zaraza żółta (Orobanche flava),
strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia),
jasieniec piaskowy (Jasione montana),
Vaccinium uliginosus,
gruszynka jednostronna (Orthilia secunda),
goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum),
kłokoczka południowa (Staphylea pinnata),
ostnica Jana (Stipa joannis).04.12.2002


Nowy gatunek z fotografiami Jana Kucharzyka (Polskie Storczyki):
kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis),
i uzupełnienia na stronach:
ozorka zielona (Coeloglossum viride), koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis), goryczka kropkowana (Gentiana punctata),
gółka wonna (Gymnadenia odoratissima), pierwiosnek łyszczak (Primula auricula), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea).


02.12.2002


Nowy gatunek z fotografiami Jana Kucharzyka (Polskie Storczyki):
dzwonek alpejski (Campanula alpina),

i uzupełnienia na stronach:
storczyk samczy (Orchis morio), storczyk kukawka (Orchis militaris), storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus),
miłosna górska (Adenostyles alliariae), goryczka kropkowana (Gentiana punctata).


26.11.2002


Uzupełnienia fotografi autorstwa Antoniego Mielnikowa:
gołek białawy (Pseudorchis albida),
podkolan biały (Platanthera bifolia),
podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha),
wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa),
ozorka zielona (Coeloglossum viride),
buławnik czerwony (Cephalanthera rubra),
gółka wonna (Gymnadenia odoratissima),
storczyca kulista (Traunsteinera globosa),
gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea),
leszczyna pospolita (Corylus avellana).
12.11.2002


Nowe gatunki z fotografiami Magdaleny Kłosowskiej:
lepiężnik kutnerowaty (Petasites spurius),
mikołajek płaskolistny (Eryngium planum),
ogórecznik lekarski (Borago officinalis)

i uzupełnienie fotografii: szczawik zajęczy (Oxalis acetosella).


Strona lipa (Tilia).15.10.2002


Nowe gatunki drzew i krzewów spotykanych w parkach z fotografiami autorstwa Krzysztofa Michalaka:
krzewuszka cudowna (Weigela florida),
wiciokrzew skrytoowocowy (Lonicera involucrata),
kolkwicja chińska (Kolkwitzia amabilis),
kalina sztywnolistna (Viburnum rhytidophyllum),
pajęcznica liliowata (Anthericum liliago),

wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis),
surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides),
Wistera sinensis,
jodła jednobarwna (Abies concolor),
jodła koreańska (Abies koreana),
klon ginnala (Acer ginnala).


Nowe gatunki z fotografiami Moniki Fabiańskiej:
jaskier wodny (Ranunculus aquatilis),
pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum),
ślaz dziki (Malva sylvestris),
przetacznik kłosowy (Veronica spicata)


i uzupełnienie fotografii: rdestnica pływająca (Potamogeton natans).
14.10.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
koniczyna pogięta (Trifolium medium),
macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum),
gwiazdnica błotna (Stellaria palustris),
malina kamionka (Rubus saxatilis),
orlica pospolita (Pteridium aquilinum),

żurawina błotna (Oxycoccus palustris),
grzybienie białe (Nymphaea alba),
groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus),
poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit),

wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium),
wrzos pospolity (Calluna vulgaris),
brzoza omszona (Betula pubescens),
rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria).


13.10.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
bylica pospolita (Artemisia vulgaris),
głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora),
wilżyna bezbronna (Ononis arvensis),
tojad mocny (Aconitum firmum),
kolcowój zwyczajny (Lycium barbarum),
stokrotnica górska (Bellidastrum michelii),
olsza szara (Alnus incana),
bniec czerwony (Melandrium rubrum),
czyściec błotny (Stachys palustris),
rdest plamisty (Polygonum persicaria),
szarota błotna (Gnaphalium uliginosum),
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus),
rdestówka zaroślowa (Fallopia dumetorum),
klon polny (Acer campestre),
tarczyca pospolita (Scutellaria galericulata),
łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus),
jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum),
życica trwała (Lolium perenne),
rdestnica pływająca (Potamogeton natans),
rzęsa drobna (Lemna minor),
spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza),
wyka ptasia (Vicia cracca),
mydlnica lekarska (Saponaria officinalis),
groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus),
kolczurka klapowana (Echinocystis lobata),
starzec jajowaty (Senecio ovatus),
gruszyczka mniejsza (Pyrola minor),
konyza kanadyjska (Conyza canadensis),
żółtlica owłosiona (Galinsoga ciliata),
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora),
koniczyna polna (Trifolium arvense),
len włochaty (Linum hirsutum),
widliczka ostrozębna (Selaginella selaginoides),
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
bez hebd (Sambucus ebulus),
miłosna górska (Adenostyles alliariae),
lepnica rozdęta (Silene vulgaris),
starzec srebrzysty (Senecio erucifolius),
jodła pospolita (Abies alba),
Aconitum lycoctonum,
trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa),
len karpacki (Linum extraaxillare),
tatarak zwyczajny (Acorus calamus),
wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma),
wyka wąskolistna (Vicia angustifolia),
ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum),
groszek pannoński (Lathyrus pannonicus),
przytulia właściwa (Galium verum),
wiązówka błotna (Filipendula ulmaria),
szałwia okręgowa (Salvia verticillata),
tojeść gajowa (Lysimachia nemorum),
tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia),


i uzupełnienie buk zwyczajny (Fagus sylvatica).


08.10.2002


Nowe gatunki z fotografiami, głównie drzew i krzewów, Krzysztofa Michalaka (jego fotografie po raz pierwszy w atlasie):
Platanus acerifolia,
złotokap pospolity (Laburnum anagyroides),
winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia),
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior),
śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus),

perukowiec podolski (Cotinus coggygria),
kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla),
glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos),
kłosówka wełnista (Holcus lanatus),
wiciokrzew przewiercień (Lonicera caprifolium),

zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata),
czeremcha amerykańska (Padus serotina),
rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens),
cypryśnik błotny (Taxodium distichum),
choina kanadyjska (Tsuga canadensis).


25.09.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata),
rezeda żółta (Reseda lutea),
kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum),
wrotycz maruna (Tanacetum parthenium),
klon jawor (Acer pseudoplatanus),

koniczyna białoróżowa typowa (Trifolium hybridum ssp. hybridum),
babka zwyczajna (Plantago major),
lnica pospolita (Linaria vulgaris),
wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium),
przymiotno białe (Erigeron annuus),


24.09.2002


Nowe gatunki z fotografiami Magdy Żak i Tomasza Żaka:
ciemiężyca biała (Veratrum album),
kłokoczka południowa (Staphylea pinnata),
ostrożeń siedmiogrodzki (Cirsium decussatum),
obrazki plamiste (Arum maculatum),
fiołek dacki (Viola dacica).


21.09.2002


Nowe gatunki z fotografiami Moniki Fabiańskiej (jej fotografie po raz pierwszy w atlasie):
goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum),
goździk kropkowany (Dianthus deltoides),
Honkenya peploides,
Cakile maritima,
świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana),
żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius),
bodziszek błotny (Geranium palustre),
bodziszek kosmaty (Geranium molle),
jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum),
strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia),
jemioła pospolita (Viscum album),
żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae).


20.09.2002


Nowe gatunki z ilustracjami Stanisława Dunin-Horkawicza, Krzysztofa Małczyńskiego (po raz pierwszy w atlasie):
Vaccinium uliginosus,
rozchodnik ościsty (Petrosedum rupestre),


17.09.2002


Nowe gatunki z fotografiami Jana Kucharzyka (jego fotografie po raz pierwszy w atlasie):
Orchis laxiflora,
storczyk trójzębny (Orchis tridentata) (tym samym w rodzaju storczyk (Orchis) jedynie storczyk cuchnący (Orchis coriophora) pozostaje bez ilustracji),
wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa).04.08.2002


Strony kolejnych gatunków z fotografiami nowego współpracownika atlasu Michała Smoczyka:
nawłoć alpejska (Solidago alpestris),
szarota norweska (Gnaphalium norvegicum),
głowienka pospolita (Prunella vulgaris)


i uzupełnienie fotografii:
modrzyk górski (Cicerbita alpina),
wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum).


27.07.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Mariusza Siemińskiego:
szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum),
miłek letni (Adonis aestivalis),
ostnica Jana (Stipa joannis)


i uzupełnienia fotografii:
miłek wiosenny (Adonis vernalis),
dwulistnik muszy (Ophrys insectifera).11.07.2002


Z fotografiami nowego wspólpracownika atlasu Mariusza Siemińskiego - nowa strona: ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum) i uzupełnienie fotografii: dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia).


Z fotografiami Marcina S. Wilgi, autora wielu zdjęć w atlasie grzybów - nowa strona: dzięgiel litwor nadbrzeżny (Angelica archangelica ssp. litoralis) i uzupełnienie fotografii: podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria), kosaciec syberyjski (Iris sibirica).


29.06.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
Rhinanthus angustifolius,
przytulia pospolita (Galium mollugo),
dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia),
chaber bławatek (Centaurea cyanus),
mak polny (Papaver rhoeas),
kąkol polny (Agrostemma githago),
ostróżeczka polna (Consolida regalis)


i uzupełnienia:
miłek wiosenny (Adonis vernalis),
sparceta siewna (Onobrychis viciifolia),
miesiącznica trwała (Lunaria rediviva),
liczydło górskie (Streptopus amplexifolius),
fiołek dwukwiatowy (Viola biflora),
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),
buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium),
zawilec narcyzowy (Anemonastrum narcissiflorum).05.06.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
buk zwyczajny (Fagus sylvatica),
lepnica zwisła (Silene nutans),
podbiałek alpejski (Homogyne alpina),
warzucha polska (Cochlearia polonica),
żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera),

żankiel zwyczajny (Sanicula europaea),
przytulinka wiosenna (Cruciata glabra),
krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor),
żywokost sercowaty (Symphytum cordatum),
zaraza czerwonawa (Orobanche lutea),

babka średnia (Plantago media),
mak piaskowy (Papaver argemone),
ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria),
koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum),
rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium),

sosna górska (Pinus mugo),
jałowiec pospolity halny (Juniperus communis ssp. alpina),
różeniec górski (Rhodiola rosea),
sasanka alpejska (Pulsatilla alba),
kuklik górski (Geum montanum).Strony nowych gatunków z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre),
groszek czerniejący (Lathyrus niger),
widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum),
pełnik europejski (Trollius europaeus).


Strony nowych gatunków z moimi fotografiami: dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus), koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre), babka lancetowata (Plantago lanceolata).


31.05.2002


Uzupełnienia fotografii Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosa), Bellis prennis, wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), kuklik zwisły (Geum rivale), Lathrea squamaria, bagno zwyczajne (Ledum palustre), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), czworolist pospolity (Paris quadrifolia).

30.05.2002


Uzupełnienia fotografii Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), pierwiosnek lekarski (Primula veris),
sasanka otwarta (Pulsatilla patens), groszek wiosenny (Lathyrus vernus),
zawilec gajowy (Anemonoides nemorosa), zawilec żółty (Anemonoides ranunculoides),
fiołek błotny (Viola palustris), turzyca zaostrzona (Carex gracilis),
Scirpus hudsonianus, Tusillago farfara,
bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris),
tobołki alpejskie (Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens).


28.05.2002


Strony nowych gatunków z fotografiami Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:
konwalia majowa (Convallaria majalis),
kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum),
wężymord niski (Scorzonera humilis),
klon jesionolistny (Acer negundo),
modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia),
bodziszek leśny (Geranium sylvaticum),
jastrzębiec kosmaczek (Pilosella officinarum),
turówka leśna (Hierochloe australis),
porzeczka czarna (Ribes nigrum),
marek szerokolistny (Sium latifolium).


26.05.2002


Nowe gatunki storczyków z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
listera sercowata (Listera cordata),
gołek białawy (Pseudorchis albida),
żłobik koralowy (Corallorhiza trifida),
Dactylorhiza majalis,

i uzupełnienia fotografii storczyków:
listera jajowata (Listera ovata),
buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia),
kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),
storczyk męski (Orchis mascula),
dwulistnik muszy (Ophrys insectifera),
storzan bezlistny (Epipogium aphyllum),
kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla),
kruszczyk błotny (Epipactis palustris),
gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea),
storczyk samczy (Orchis morio),
kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina),
kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata),
Dactylorhiza majalis.


Nowe gatunki z moimi fotografiami:
przytulia czepna (Galium aparine),
wiechlina gajowa (Poa nemoralis).


23.05.2002


Nowe strony z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), wiciokrzew czarny (Lonicera nigra), szarotka alpejska (Leontopodium alpinum), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), ostróżka wyniosła (Delphinium elatum),
kozłek lekarski (Valeriana officinalis), bez czarny (Sambucus nigra), fiołek dwukwiatowy (Viola biflora), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), sparceta siewna (Onobrychis viciifolia),
Sedum telephium, Tetragonolobus maritimus, dzwonek syberyjski (Campanula sibirica),


i uzupełnienia fotografii:
śliwa tarnina (Prunus spinosa),
psianka słodkogórz (Solanum dulcamara),
bez koralowy (Sambucus racemosa).22.05.2002


Nowe strony z moimi fotografiami: róża dzika (Rosa canina), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), turzyca leśna (Carex sylvatica).


Uzupełnienie fotografii: koniczyna łąkowa (Trifolium pratense).


16.05.2002


Duża liczba nowych stron z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
groszek leśny (Lathyrus sylvestris), łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum), klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare), zaraza żółta (Orobanche flava), niecierpek himalajski (Impatiens glandulifera),

rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata),

lepiężnik różowy (Petasites hybridus), lepiężnik biały (Petasites albus), jasieniec piaskowy (Jasione montana), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), centuria pospolita (Centaurium erythraea),

wyka leśna (Vicia sylvatica), uczep zwisły (Bidens cernua), lebiodka pospolita (Origanum vulgare), goryczka wiosenna (Gentiana verna), goryczka śniegowa (Gentiana nivalis),

goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum), dzwonek wąskolistny (Campanula polymorpha),

rojnik górski (Sempervivum montanum), niebielistka trwała (Swertia perennis), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare), zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum),

koniczyna brunatna (Trifolium badium), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum), paprotnik ostry (Polystichum lonchitis), parzydło leśne (Aruncus sylvestris),

goździk pyszny (Dianthus superbus ssp. superbus), zawilec narcyzowy (Anemonastrum narcissiflorum), rdest wężownik (Polygonum bistorta), jarzmianka większa (Astrantia major), wyka płotowa (Vicia sepium),

żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum), pszonak Wittmanna (Erysimum wittmannii), czyściec prosty (Stachys recta), goryczuszka austriacka (Gentianella austriaca), wilczomlecz pstry (Euphorbia epithymoides).


I uzupełnienia fotografii tegoż autora:
bluszcz pospolity (Hedera helix),
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),
ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare),
zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris),
dziewięciornik błotny (Parnassia palustris).15.05.2002


Nowe strony z moimi fotografiami: kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), niezapominajka piaskowa (Myosotis stricta).


Uzupełnienia fotografii (kwitnące): konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea).14.05.2002


Nowe strony z moimi fotografiami:
kuklik zwisły (Geum rivale), kuklik pospolity (Geum urbanum),
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), szczaw polny (Rumex acetosella),
koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium).

13.05.2002

Kolejne nowe strony z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa:
zimowit jesienny (Colchicum autumnale),
grążel żółty (Nuphar lutea),
mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus),
kosaciec syberyjski (Iris sibirica),
podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),
krokus spiski (Crocus scepusiensis),
języcznik zwyczajny (Asplenium scolopendrium),
kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum). I fotografia uzupełniająca: wroniec widlasty (Huperzia selago).

11.05.2002

Kolejne nowe strony z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: zarzyczka górska (Cortusa matthioli), cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis), tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), żywokost lekarski (Symphytum officinale), szałwia lepka (Salvia glutinosa), czyściec leśny (Stachys sylvatica), modrzyk górski (Cicerbita alpina), miłek wiosenny (Adonis vernalis), Carlina acaulis, wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum), pałka szerokolistna (Typha latifolia), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-donna), bez koralowy (Sambucus racemosa), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), wierzba żyłkowana (Salix reticulata), dereń świdwa (Cornus sanguinea), psianka słodkogórz (Solanum dulcamara), kotewka orzech wodny (Trapa natans), podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant).

Nowe strony z chwastami z moimi fotografiami: iglica pospolita (Erodium cicutarium), czerwiec roczny (Scleranthus annuus), rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana).

09.05.2002

Kolejne nowe strony z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), ozorka zielona (Coeloglossum viride), storzan bezlistny (Epipogium aphyllum), kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla), gółka wonna (Gymnadenia odoratissima), storczyk męski (Orchis mascula), storczyk kukawka (Orchis militaris), storczyk blady (Orchis pallens), storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata), storczyca kulista (Traunsteinera globosa).

Tym sposobem w atlasie znajdują się ilustracje 36 gatunków występujących w Polsce storczyków na 46 możliwych do znalezienia. Co daje w atlasie pokrycie ponad 70% flory polskich storczyków. To oczywiście zasługa dwóch dociekliwych fotografów przyrody: Macieja Romańskiego i Antoniego Mielnikowa, którzy użyczyli atlasowi swoje zdjęcia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnie słowo. Wypada sobie życzyć podbnego pokrycia ilustracjami i w innych rodzinach, nad czym autor tego atlasu intensywnie pracuje. Wracając do storczyków, to udało mi się, jak dotąd, zfotografować stosunkowo częstą listera jajowata (Listera ovata) o niepozornych kwiatach. Jej nowe fotografie właśnie pojawiły się na tej stronie.

Pokusiłem się też o opracowanie stron nadrzędnych nad gatunkami storczyków, wyposażając je w stosowne obrazki-ikonki i podstawowe informacje, mające na celu umożliwić oznaczenie z ich pomocą, "po obrazkach" storczyków. Daje to jakąś idee jak w przyszłości ma wyglądać cały atlas (właśnie tak, tylko lepiej): proszę sprawdzić na stronie Orchidales i stronach podrzędnych.

08.05.2002

Kolejne nowe strony z fotografiami autorstwa Antoniego Mielnikowa: kruszczyk siny (Epipactis purpurata), kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina), salwinia pływająca (Salvinia natans), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), cebulica dwulistna (Scilla bifolia), pierwiosnek łyszczak (Primula auricula), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris), szałwia łąkowa (Salvia pratensis), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), goryczka kropkowana (Gentiana punctata).

Tego samego autora fotografia uzupełniająca: śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium).

07.05.2002

Trzy nowe strony z ciekawymi storczykami, fotografie Antoniego Mielnikowa: dwulistnik muszy (Ophrys insectifera) (ewolucyjna osobliwość!), storczyk purpurowy (Orchis purpurea), storczyk samczy (Orchis morio).

Tego samego autora fotografia uzupełniająca: ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna).

Nowe strony z moimi fotografiami: glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), tobołki polne (Thlaspi arvense), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris), starzec wiosenny (Senecio vernalis).

06.05.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie: jasnota biała (Lamium album), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens).

Uzupełnienia fotografii: kopytnik pospolity (Asarum europaeum).

05.05.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie: czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), niezapominajka leśna (Myosotis sylvatica), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), fiołek wonny (Viola odorata), fiołek polny (Viola arvensis), przytulia wonna (Galium odoratum), kapusta rzepak (Brassica napus), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias).

01.05.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie: skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), skrzyp polny (Equisetum arvense).

29.04.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie: śliwa tarnina (Prunus spinosa), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), jasnota plamista (Lamium maculatum), jasnota purpurowa (Lamium purpureum).

27.04.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie: złoć żółta (Gagea lutea), czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata), Erophila verna, przetacznik bluszczykowy (s.str.) (Veronica hederifolia), przetacznik perski (Veronica persica), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum).

25.04.2002

Kolejne porcja ilustracji na nowych stronach pochodzi z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), turzyca palczasta (Carex digitata), rzeżusznik piaskowy (Cardaminopsis arenosa).

Uzupełnienia fotografii tego samego autora: sasanka otwarta (Pulsatilla patens), pięciornik wiosenny (Potentilla neumanniana), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), Lathrea squamaria, przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis) (egzemplarze o nietypowej różowej barwie kwiatów), zawilec gajowy (Anemonoides nemorosa).

Moje fotografie na nowych stronach: bluszcz pospolity (Hedera helix), barwinek pospolity (Vinca minor).

23.04.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie: szczyr trwały (Mercurialis perennis), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina), kosmatka polna (Luzula campestris).

Fotografia Magdy Żak na nowej stronie: kurzyślad polny (Anagallis arvensis).

21.04.2002

Ilustracje nowych gatunków w atlasie, powinny one właśnie kwitnąć w waszej okolicy lub będą niebawem kwitnąć: modrzew europejski (Larix decidua); w wilgotnych lasach liściastych: zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), kokorycz pusta (Corydalis cava), ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna) (bardzo pospolity, częsty w parkach); wiechlina roczna (Poa annua).

11.03.2002

Dzięki udostępnionym przez Macieja Romańskiego notatkom (w postaci elektronicznej) mogłem szybko przygotować listę roślin podlegających w Polsce ochronie. Dziękuję.

09.03.2002

Kolejne bardzo duża porcja ilustracji na nowych stronach pochodzi z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: stoplamek krwisty żółtawy (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca), Aster tripolum, koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis), zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides sylvestris), zawilec żółty (Anemonoides ranunculoides), zawilec gajowy (Anemonoides nemorosa), wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare), kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), rozchodnik biały (Sedum album), rozchodnik ostry (Sedum acre), koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), malina moroszka (Rubus chamaemorus), fiołek Rivina (Viola riviniana), fiołek błotny (Viola palustris), fiołek torfowy (Viola epipsila), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), wierzba rokita (Salix repens ssp. rosmarinifolia), Orthila secunda, sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia), pierwiosnek lekarski (Primula veris), pięciornik wiosenny (Potentilla neumanniana), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), grzybienie północne (Nymphaea candida), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), perłówka zwisła (Melica nutans), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), oman wierzbolistny (Inula salicina), wroniec widlasty (Huperzia selago), okrężnica bagienna (Hottonia palustris), cienistka trójkątna (Gymnocarpium dryopteris), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), kruszyna pospolita (Frangula alnus), przegorzan węgierski (Echinops exaltatus), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), rosiczka długolistna (Drosera anglica), Dianthus arenarius, dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris), turzyca zaostrzona (Carex gracilis), turzyca błotna (Carex acutiformis), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), czermień błotna (Calla palustris), podkolan biały (Platanthera bifolia), kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata), listera jajowata (Listera ovata), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii).

Po tym imponującym skoku atlas przekroczył 100 ilustrowanych gatunków i obecnie liczy ich 156.

I nowe ilustracje na stronach: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), brzoza karłowata (Betula nana), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), tobołki alpejskie (Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Lathrea squamaria, poziomka pospolita (Fragaria vesca), turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii), traganek duński (Astragalus danicus), klon pospolity (Acer platanoides), kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei).

07.03.2002

Ze zbioru Renaty i Marka Kosińskich (zobacz też ich galerię fotografii przyrodniczej i bank fotografii) pochodzą ilustracje na nowej stronie brzoza karłowata (Betula nana) i na stronie grab pospolity (Carpinus betulus).

05.03.2002

Kolejne ilustracje na nowych stronach pochodzą z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), kłoć wiechowata (Cladium mariscus), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), bodziszek żałobny (Geranium phaeum), łubin trwały (Lupinus polyphyllus), gnidosz błotny (Pedicularis palustris), tłustosz pospolity (Pinguicula vulgaris), gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora), krzyżownica gorzkawa (Polygala amarella), tobołki alpejskie (Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris).

03.03.2002

Nowa strona o fenologicznych porach roku i roślinach je wyznaczających.

Kolejne ilustracje na nowych stronach pochodzą z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: klon pospolity (Acer platanoides), poziomka pospolita (Fragaria vesca), brzoza niska (Betula humilis), olsza czarna (Alnus glutinosa), grab pospolity (Carpinus betulus), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), nerecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata), konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), kropidło wodne (Oenanthe aquatica), wielosił błękitny (Polemonium caeruleum), grusza pospolita (Pyrus communis), porzeczka alpejska (Ribes alpinum), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), pływacz średni (Utricularia intermedia) - kwitnący!.

I nowe ilustracje na stronach: brzoza brodawkowata (Betula pendula), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), knieć błotna (Caltha palustris), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), trzcina pospolita (Phragmites australis), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris).

28.02.2002

Kolejne ilustracje na nowych stronach pochodzą z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii), turzyca strunowa (Carex chordorrhiza), Taraxacum officinalis, aster nowobelgijski (Symphyotrichum novi-belgii), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), bagno zwyczajne (Ledum palustre), czeremcha zwyczajna (Padus avium), Prunus insitita, sasanka otwarta (Pulsatilla patens), Scirpus hudsonianus, pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris).

I nowe ilustracje na stronach: przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), podbiał pospolity (Tussilago farfara).

27.02.2002

Kolejne ilustracje na nowych stronach pochodzą z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny: kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica), wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos), trzcina pospolita (Phragmites australis), topola osika (Populus tremula), skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) [tu też zdjęcie Jurka Grzesiaka (witryna autora)], pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), kalina koralowa (Viburnum opulus).

24.02.2002

Nowe strony ze zdjęciami kolejnego współpracownika atlasu Jurka Grzesiaka (witryna autora): borówka czarna (Vaccinium myrtillus), dąb szypułkowy (Quercus robur), cis pospolity (Taxus baccata).

I nowa ilustracja na stronie: borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea).

21.02.2002

Kolejne ilustracje z teki Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny:

Po raz pierwszy strony następujących gatunków: kopytnik pospolity (Asarum europaeum), stokrotka pospolita (Bellis perennis), rzęśl jesienna (Callitriche autumnalis), knieć błotna (Caltha palustris), turzyca żółta (Carex flava), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), powój polny (Convolvulus arvensis), leszczyna pospolita (Corylus avellana), marchew zwyczajna (Daucus carota), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum), trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosa), wątlik błotny (Hammarbya paludosa), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere), Lathrea squamaria, groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare), lilia złotogłów (Lilium martagon), dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris).

Kolejne ilustracje na stronie: podbiał pospolity (Tussilago farfara).

20.02.2002

Poważny wkład do atlasu roślin Macieja Romańskiego, autora Mojej Suwalszczyzny - jednej z piękniejszych polskich stron ukazujących czar regionu i pasję fotografa przyrodnika.

Z jego teki ilustracje na następujących stronach: bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), cieciorka pstra (Coronilla varia), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei), dziewanna pospolita (Verbascum nigrum), drżączka średnia (Briza media), farbownik lekarski (Anchusa officinalis), tajęża jednostronna (Goodyera repens), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), koniczyna biała (Trifolium repens), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitys), lipa drobnolistna (Tilia cordata), świerzbnica polna (Knautia arvensis), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis).

17.02.2002

Start tworzenia atlasu. Kilka stron pokazujących jego ideę i zaproszenie do współpracy przy tworzeniu atlasu.

Na starcie próbka jego przyszłego kształtu: strony z fotografiami pięciu gatunków roślin: podbiał pospolity (Tussilago farfara), sit dwudzielny (Juncus bufonius), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), świerk pospolity (Picea abies) i skorowidze: systematyczny, nazw polskich i nazw łacińskich.

... płyń po morzach i oceanach Internetu.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji