atlas-roslin.pl

Chimaphila umbellata (L.) W .P. C. Barton [🔉 chi·ma·fi·la]

pomocnik baldaszkowy
Pyrola umbellata L. [🔉 pi·ro·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chimaphila umbellatus
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
XL
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Liście lancetowate, ostro piłkowane, większość z nich na łodydze.

space

Szyjka słupka krótka, gruba, znacznie krótsza od pręcików.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.198 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Dość częsty. Bory.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.517 [71.2]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.86 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.316 [40]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.453 [12]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.189 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.57 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.212 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.17 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.4 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.479 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.269 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji