atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

ponikło błotne
Heleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. · Scirpus eupaluster (H. Lindb.) Racib.
Eleocharis palustris
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Eleocharis palustris
pokrój
Eleocharis palustris
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
pokrój
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
szczyt kwitnącego pędu
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
dzióbek oddzielony od owocu wyraźnym przewężeniem
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
łodygi sztywne, po wyschnięciu z b. słabo widocznymi wiązkami przewodzącymi
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eleocharis (ponikło)kl 6506

występowanie

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne