atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. [🔉 e·le·o·cha·ris *]

ponikło błotne
Heleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. · Scirpus eupaluster (H. Lindb.) Racib.
Eleocharis palustris
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Eleocharis palustris
pokrój
Eleocharis palustris
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
pokrój
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
szczyt kwitnącego pędu
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
dzióbek oddzielony od owocu wyraźnym przewężeniem
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
łodygi sztywne, po wyschnięciu z b. słabo widocznymi wiązkami przewodzącymi
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eleocharis (ponikło)kl 6506

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Eleocharis palustris (ponikło błotne)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne