atlas-roslin.pl

słownik botaniczny i ogrodniczy

pojęcia ogólne itp.strony, położenie · kierunki, położenie względem ziemi · kształty organów płaskich · kształty nasady organów płaskich · kształty 3D · konsystencja

Budowa roślin

skórka, powierzchnia organów, pokrycieemergencje, kolce · wyrostki nie włoski itp. · owłosienie · rodzaje włosków

łodyga, pędmodyfikacje pędu · rozgałęzienia, rozgałęzianie się · ulistnienie, filotaksia · pąk, pąki · kształty powierzchni i przekroju łodygi · głowa korzeniowa

liście u traw · kwiat traw

drzewa i krzewy

liśćkształty płaskie (liści i innych części) · kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) · użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej · kształt brzegu organów płaskich (np. liści) · rodzaje podziałów blaszki · liście złożone

kwiatkwiatostankwiatostany groniaste proste · kwiatostany wiechowate i złożone · kwiatostany wierzchotkowe · owoc · nasienie

korzeń

mszaki

Ekologia, fitosocjologia, itp.

· formy życiowe roślin · ekologiczne liczby wskaźnikowe · siedliska, zbiorowiska · fitosocjologia · co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna · wymowa nazw naukowych (łacińskich) · flora i jej składniki · fenologia · termiczne pory roku · zielnik

Ogrodnictwo

słownik ogrodniczyrozmnażanie roślin · szczepienie roślin, okulizacja · szklarnia i inne urządzenia ogrodowe · zimotrwałość, mrozowytrzymałość i strefy klimatyczne USDA
pojęcia ogólne itp.
kierunki, położenie względem ziemi
strony, położenie
bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie
konsystencja
co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna
wymowa nazw naukowych (łacińskich)
kolory i pojęcia związane
powierzchnia - płaskość, zakrzywienia
skórka, powierzchnia organów, pokrycie
emergencje, kolce
wyrostki nie włoski itp.
owłosienie
rodzaje włosków
łodyga, pęd
ulistnienie, filotaksia
rozgałęzienia, rozgałęzianie się
pąk, pąki
modyfikacje pędu
kształty powierzchni i przekroju łodygi
głowa korzeniowa
pęd traw (źdźbło)
drzewa i krzewy
liść
kształty płaskie (liści i innych części)
kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych)
kształty nasady organów płaskich (liścia i innych)
kształt brzegu organów płaskich (np. liści)
rodzaje podziałów blaszki
liście złożone
użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej
liście u traw
korzeń
kwiat
kwiatostan
kwiatostany wierzchotkowe
kwiatostany groniaste proste
kwiatostany wiechowate i złożone
kwiat traw
owoc
nasienie
roślina w relacji z otoczeniem
siedliska, zbiorowiska
torfowiska
mokradła
zbiorniki wodne
formy życiowe roślin
ekologiczne liczby wskaźnikowe
fitosocjologia
termiczne pory roku
jak dodać mapkę termicznej pory roku
fenologia
flora i jej składniki
słownik ogrodniczy
mrozoodporność - zimotrwałość
strefy mrozoodporności (USDA)
jak dodać do swojej strony aktualną mapę stref mrozoodporności
rozmnażanie roślin
szczepienie roślin, okulizacja
szklarnia i inne urządzenia ogrodowe
słowniki obcojęzyczne
słownik łacińsko-polski
słownik niemiecko-polski
słownik angielsko-polski
słownik czesko-polski
słownik rosyjsko-polski
słownik słowacko-polski
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji