atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Geranium molle L.

bodziszek kosmaty
Geranium stipulare Kunze
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
3D
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4842

występowanie

Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Przydroża, murawy, miejsca ruderalne.

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19800609.KRAM251734.jkr - Geranium molle (bodziszek kosmaty); Puszcza Niepołomicka, Szarów
800609-KRAM251734
leg. M. Japiełło
/Puszcza Niepołomicka, Szarów/ #6, 1.3D
znalezisko 00010000.49.jbs - Geranium molle (bodziszek kosmaty)
49
leg. Joanna Boisse #4
znalezisko 00010000.192.konrad_kaczmarek - Geranium molle (bodziszek kosmaty)
192
leg. Konrad Kaczmarek #8