takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.276)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Utricularia intermedia Hayne

pływacz średni pływacz pośredni
na stronie — występowanie
Utricularia intermedia
rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) i pływacz średni (Utricularia intermedia); 2002, Wdzydzki Park Krajobrazowy; copyright © by Paweł Garski
Utricularia intermedia
kwiat, widok z przodu
Utricularia intermedia (pływacz średni)
pędy
Utricularia intermedia (pływacz średni)
kwiatostan
Utricularia intermedia

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.276 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Wody, w szczególności torfowisk na północy kraju.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.