atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Lentibulariaceae » Utricularia »

Utricularia intermedia Hayne [🔉 u·tri·ku·la·ri·a *]

pływacz średni, pływacz pośredni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Utricularia (pływacz)kl 9164kl 5587

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.276 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Utricularia intermedia (pływacz średni)
Utricularia intermedia (pływacz średni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Utricularia intermedia (pływacz średni)
Rzadki. Wody, w szczególności torfowisk na północy kraju.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:Utricularia (pływacz)kl 9164kl 5587

wybrane okazy · selected collections

#5 XL
jkr.190827-1
leg. Jerzy Kruk
/ok. Brodów Żarskich/
#20 XL
pkob.090702-7
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka, okolice Brodów Żarskich/
#3
arys.190708-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, jez. Mulaste 1,3 km na S od m. Zgon w gm Piecki/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.526 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.61 [16.11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.602 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.436 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.454 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.340 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.466 [11]
 • Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.124 [85.23]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.297 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.552 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji