atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scrophularia nodosa L.

trędownik bulwiasty