atlas-roslin.pl

Athyrium filix-femina (L.) Roth [🔉 a·ty·ri·um fi·liks-fe·mi·na]

wietlica samicza
Athyrium filix-femina Roth [🔉 a·ty·ri·um fi·liks-fe·mi·na]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)

cechy charakterystyczne

Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Bylina. Kłącze krótkie, grube. Liście płonne i płodne takie same, 30-100(150)cm długości, miękkie, podługowato lancetowate do szeroko lancetowatych, ku górze zwężają się powoli, w dole nagle; 2(-3)× pierzaste, zwykle zielone lub jasnozielone.

space

Ogonek liściowy do 5mm średnicy, 1/4-1/3 długości blaszki; w dole z dwoma wiązkami przewodzącymi. Oś liścia i listków z drobnymi włoskami.

space

Gatunek silnie zmienny co do wielkości liści i stopnia ich podzielenia.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Athyrium filix-femina
ekologiczne liczby wskaźnikowe Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Pospolita. Cieniste i wilgotne lasy, zwłaszcza bukowe, zarośla, rzadziej poza lasami; na glebach próchnicznych, kwaśnych i rzadziej na zasadowych. W korzystnych warunkach tworzy jednogatunkowe agregacje.
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
mr.050529-4
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#1
bl.010701-6
leg. Barbara Łotocka
#1
js.070708-16
leg. Jacek Soboń
/cv. Frizelliae/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
🌱
Rodzima pospolita paproć. Uprawiana jako ozdobna w miejscach zacienionych i wilgotnych. Nadaje się do trwałych okryw i do sadzenia w większych grupach.

space

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • "runa leśnego" • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowepaprocie • o znaczeniu produkcyjnym
trwała • 🌿 ozdobne liście
wysokość: 0.5 – 1 (1.5) m
zarodnikowanie: od lipca do września

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przepuszczalna • bez większych wymagań • żyzna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

4 szt./m2 • rozstawa: 50 × 50 cm
przez podział [jesienią lub od kwietnia do czerwca]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#12) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Cristatum’ — szczytowe listki rozwidlone, frędzlaste
‘Dre's Dagger’ — 50-70 cm
‘Fieldiae’ — blaszka liściowa b. wąska, silnie wydłużona; 50-90 cm
‘Frizelliae’ — 30-50 cm; liście wąskie, 1-1.5 cm, listki zredukowane do zaokrąglonych łatek; odmiana zarodnikująca
‘Grandiceps’ — do 60 cm
‘Lady in Lace’ — 30-35 cm
‘Lady in Red’ — 60-80 cm; ciemnoczerwony ogonek i oś liścia
‘Minutissimum’ — karłowa, 30-40 cm; liście zwarte; nie zarodnikuje, rozmnażanie przez podział
‘Plumosum’ — blaszka liściowa silnie podzielona, z drobniejszymi segmentami
‘Vernoniae’ — 50 cm
‘Victoriae’ — 45-60 cm; listki pierwszego rzędu pod kątem 45° względem osadki, na szczycie pierzasto podzielone
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Athyrium filix-femina (L.) Roth [🔉 a·ty·ri·um fi·liks-fe·mi·na]Athyrium filix-femina Roth [🔉 a·ty·ri·um fi·liks-fe·mi·na](pl) wietlica samicza
filix, filex, felix (lat., verb.) — paproć
fmina, -ae (f) — 1) kobieta; 2) żeński, kobiecy; 2) drobniejszy, mniejszy przy odróżnianiu odmian roślin
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Łukasiewicz A., 2003 — Rośliny okrywowe [405]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. [39]
 • Hellwig, Z., 1978 — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV [155]
 • Grabowska B., Kubala T., 2008 — Byliny rabatowe. [144]
 • Grabowska, B., Kubala, T., 2007 — Byliny w ogrodzie skalnym. [146]
 • Grabowska B., Kubala T., 2006 — Byliny okrywowe i runa leśnego. [147]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z [166]
 • Smogorzewska W., Omiecka J., Nizińska A., 2020 — Architektura krajobrazu cz. 5. Rośliny ozdobne [427]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji