atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Medicago lupulina L. [🔉 me·di·ka·go *]

lucerna nerkowata
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
pokrój; 08.06.2009, Równina Torzymska, Rzepinek; copyright © by Michał Smoczyk
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
owłosienie łodygi
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
kwiatostan
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
przylistki
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
3D
dojrzałe strąki
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
3D
niedojrzałe strąki
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
strąki
Rośliny jednoroczne, dwuletnie lub krótkowieczne byliny. Łodyga pokładająca się do wzniesionej, zwykle w nasadzie silnie rozgałęziona, 10 – 60 (80) cm długości. W różnym stopniu owłosiona włoskami jednokomórkowymi, czasem gruczołkowatymi.

Liście trójlistkowe. Listki na szczycie drobno ząbkowane, czasem ucięte lub płytko wcięte, z nasadzonym kończykiem, środkowy z krótkim (2 – 4mm) ogonkiem.

space

Strąki nerkowate do jajowatych, do 3 mm długości, zwykle jednonasienne, bez kolców; dojrzałe ciemnobrązowe do czarnych.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Medicago lupulina
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
pokrój rośliny owocującej
ekologiczne liczby wskaźnikowe Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
Przydroża, tereny ruderalne, miedze, murawy, zarośla; także jako chwast w zbożach, okopowych i w ogrodach. Na glebach ciepłych, żyznych ale także na piaszczystych, szkieletowych, w miejscach bez zwartej roślinności.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090608.3.sm - Medicago lupulina (lucerna nerkowata); Równina Torzymska, Rzepinek
090608-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #2
znalezisko 20090628.2.sm - Medicago lupulina (lucerna nerkowata); Równina Torzymska, Rzepin
090628-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #6
znalezisko 20110609.2.11 - Medicago lupulina (lucerna nerkowata); Wrocław, Muchobór Mały, przy rz. Ślęży
110609-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Muchobór Mały, przy rz. Ślęży/ #6, 4.3D