Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
pokrój; 08.06.2009, Równina Torzymska, Rzepinek; copyright © by Michał Smoczyk
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
owłosienie łodygi
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
kwiatostan
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
przylistki
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
dojrzałe strąki || 3D
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
niedojrzałe strąki || 3D
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
strąki
Rośliny jednoroczne, dwuletnie lub krótkowieczne byliny. Łodyga pokładająca się do wzniesionej, zwykle w nasadzie silnie rozgałęziona, 10-60(80)cm długości. W różnym stopniu owłosiona włoskami jednokomórkowymi, czasem gruczołkowatymi.

Liście trójlistkowe. Listki na szczycie drobno ząbkowane, czasem ucięte lub płytko wcięte, z nasadzonym kończykiem, środkowy z krótkim (2-4mm) ogonkiem.

space

Strąki nerkowate do jajowatych, do 3mm długości, zwykle jednonasienne, bez kolców; dojrzałe ciemnobrązowe do czarnych.

space

występowanie

Medicago lupulina
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
pokrój rośliny owocującej
wystepowanie
o mapie występowania
Przydroża, tereny ruderalne, miedze, murawy, zarośla; także jako chwast w zbożach, okopowych i w ogrodach. Na glebach ciepłych, żyznych ale także na piaszczystych, szkieletowych, w miejscach bez zwartej roślinności.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090608.3.sm - Medicago lupulina (lucerna nerkowata); Równina Torzymska, Rzepinek
090608-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #2
znalezisko 20090628.2.sm - Medicago lupulina (lucerna nerkowata); Równina Torzymska, Rzepin
090628-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #6
znalezisko 20110609.2.11 - Medicago lupulina (lucerna nerkowata); Wrocław, Muchobór Mały, przy rz. Ślęży
110609-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Muchobór Mały, przy rz. Ślęży/ #6, 4.3D