atlas-roslin.pl

Galinsoga parviflora Cav. [🔉 ga·lin·so·ga *]

żółtlica drobnokwiatowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
pokrój
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
języczki krótsze od tarczki; koszyczek kwiatowy
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
system korzeniowy
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
pokrój
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
kwiatostan
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
plewinki
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
koszyczek kwiatowy po usunięciu owoców, z dobrze widocznymi plewinkami

opis

Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
koszyczki kwiatowe prawie nagie, szypułki bez gruczołków
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
kwiat ze środka koszyczka i kwiat brzeżny języczkowy
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
kwiatostan
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
liść łodygowy
Roślina zielna, jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, bogato rozgałęziony, z dolnej części łodygi często wyrastają liczne korzenie przybyszowe.

space

Liście łodygowe naprzeciwległe z ogonkami do 2.5 cm długości (wyższe łodygowe na krótkich ogonkach, prawie siedzące); blaszka liściowa do 6(9) cm długości i do 4.5(6) cm szerokości, u dolnych liści szerokojajowata, górnych liści węższa jajowatolancetowata, zaostrzona na końcu, brzegiem płytko i nierównie piłkowano-ząbkowana; powierzchnia blaszki z obu stron niemal naga lub z pojedynczymi włoskami, gęściej na brzegu blaszki liściowej i na żyłkowaniu na spodniej stronie blaszki liściowej; ogonek liściowy nagi lub z pojedynczymi włoskami, żłobkowany.

Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
plewinki
Koszyczki kwiatowe drobne, 3-6 mm średnicy, zebrane w wierzchotkowaty kwiatostan; szypułki koszyczków z krótkimi włoskami (poniżej 0.5 mm długości), przylegającymi do odstających, niektóre włoski mogą być z czarnym gruczołkiem. Okrywa koszyczka półkulista, listki okrywy w dwóch rzędach, zewnętrzne krótsze (1.8-2.5 mm długości), wewnętrzne 2.7-3.5 mm długości, wszystkie listki okrywy elipsoidalne do jajowatych, tępo zakończone, brzegiem suchobłoniaste i krótko orzęsione, powierzchnia naga lub z pojedynczymi gruczołkami.

space

Brzeżne kwiaty języczkowe żeńskie, zwykle pięć, ich kielich z kilku wąskich postrzępionych na szczycie łuseczek, korona z odstająco owłosioną, 1 mm długości rurką i białym, trójklapowym, języczkiem 1.0-1.5 mm długości, zwykle szerszym niż dłuższym.

Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
owoce, pappus i dwie plewinki
Pozostałych kwiatów w koszyczku 20-35, obupłciowe; kielich (pappus) jest przekształcony w wąskie, białawe, suchobłoniaste postrzępione (ale bez ostki) łuski; korona rurkowata z trójkątnymi ząbkami, żółta, po zewnętrznej stronie krótko owłosiona.
Niełupki z kwiatów brzegowych elipsoidalne, spłaszczone, wygięte i zwężone ku nasadzie, 1.7-2.3 mm długości i 0.6-0.9 mm szerokości, nagie, po stronie przyśrodkowej czasem krótko szczecinkowate, czarne, pappus utworzony z wąskich, krótkich (do 1 mm długości), odpadających łuseczek. Niełupki z kwiatów niebrzegowych są 3-4-graniaste, nieco mniejsze 1.5-2,0 mm długości i 0.5-0.7 mm szerokości, gęsto odstająco szczeciniaste, czarne, ich pappus jest dłuższy (do 1.7 mm), utworzony z podługowatych, postrzępionych łuseczek, bez ostki.

space

Gatunek stosunkowo mało zmienny.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
Pospolita na terenie całego kraju do niższych położeń górskich. Zadomowiony chwast pochodzący z andyjskiej części Ameryki Południowej, po raz pierwszy w Europie notowany w 1785 r. w paryskim ogrodzie botanicznym.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Środkowa i Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1807r., 1863r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake
żółtlica owłosiona

żółtlica włochata · Galinsoga quadriradiata Ruiz. et. Pav. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast[234]
żółtlica owłosiona (Galinsoga ciliata)
Galinsoga ciliata
wystepowanie - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
ogruczolona szypuła i koszyczek kwiatowy
Bardzo podobny gatunek żółtlica owłosiona (Galinsoga ciliata) często występuje razem z żółtlicą drobnokwiatową (Galinsoga parviflora).

space

Liście są głębiej ząbkowane, ząbki do 2 mm długości, ciemniej zielono zabarwione.

space

wybrane okazy · selected collections

#3
10 09 25 - 6
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/
#13
10 09 22 - 8
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/
#18 #12 3D
10 00 00 - swN_2
leg. Marek Snowarski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.332 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.212 [16.12]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.475 [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.678 [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.659 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.515 [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.489 [9]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.305+305i+363+368 [80]
 • Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.352 [22.3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.579 [20]
 • Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.50 [83]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.86 [81]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.39 [86.7]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.563+t34 [85.25]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji