atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Galinsoga parviflora Cav. [🔉 ga·lin·so·ga *]

żółtlica drobnokwiatowa
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
28.06.2006, Skierniewice; copyright © by Adam Dobrzański
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
pokrój
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
języczki krótsze od tarczki; koszyczek kwiatowy
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
system korzeniowy
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
pokrój
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
kwiatostan
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
plewinki
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
koszyczek kwiatowy po usunięciu owoców, z dobrze widocznymi plewinkami

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Galinsoga (żółtlica)kl 8669
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
koszyczki kwiatowe prawie nagie, szypułki bez gruczołków
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
kwiat ze środka koszyczka i kwiat brzeżny języczkowy
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
kwiatostan
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
liść łodygowy
Roślina zielna, jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, bogato rozgałęziony, z dolnej części łodygi często wyrastają liczne korzenie przybyszowe.

space

Liście łodygowe naprzeciwległe z ogonkami do 2.5 cm długości (wyższe łodygowe na krótkich ogonkach, prawie siedzące); blaszka liściowa do 6 (9) cm długości i do 4.5 (6) cm szerokości, u dolnych liści szerokojajowata, górnych liści węższa jajowatolancetowata, zaostrzona na końcu, brzegiem płytko i nierównie piłkowano-ząbkowana; powierzchnia blaszki z obu stron niemal naga lub z pojedynczymi włoskami, gęściej na brzegu blaszki liściowej i na żyłkowaniu na spodniej stronie blaszki liściowej; ogonek liściowy nagi lub z pojedynczymi włoskami, żłobkowany.

Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
plewinki

Koszyczki kwiatowe drobne, 3 – 6 mm średnicy, zebrane w wierzchotkowaty kwiatostan; szypułki koszyczków z krótkimi włoskami (poniżej 0.5 mm długości), przylegającymi do odstających, niektóre włoski mogą być z czarnym gruczołkiem. Okrywa koszyczka półkulista, listki okrywy w dwóch rzędach, zewnętrzne krótsze (1.8 – 2.5 mm długości), wewnętrzne 2.7 – 3.5 mm długości, wszystkie listki okrywy elipsoidalne do jajowatych, tępo zakończone, brzegiem suchobłoniaste i krótko orzęsione, powierzchnia naga lub z pojedynczymi gruczołkami.

space

Brzeżne kwiaty języczkowe żeńskie, zwykle pięć, ich kielich z kilku wąskich postrzępionych na szczycie łuseczek, korona z odstająco owłosioną, 1 mm długości rurką i białym, trójklapowym, języczkiem 1.0 – 1.5 mm długości, zwykle szerszym niż dłuższym.

Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
3D
owoce, pappus i dwie plewinki

Pozostałych kwiatów w koszyczku 20 – 35, obupłciowe; kielich (pappus) jest przekształcony w wąskie, białawe, suchobłoniaste postrzępione (ale bez ostki) łuski; korona rurkowata z trójkątnymi ząbkami, żółta, po zewnętrznej stronie krótko owłosiona.

Niełupki z kwiatów brzegowych elipsoidalne, spłaszczone, wygięte i zwężone ku nasadzie, 1.7 – 2.3 mm długości i 0.6 – 0.9 mm szerokości, nagie, po stronie przyśrodkowej czasem krótko szczecinkowate, czarne, pappus utworzony z wąskich, krótkich (do 1 mm długości), odpadających łuseczek. Niełupki z kwiatów niebrzegowych są 3 – 4-graniaste, nieco mniejsze 1.5 – 2,0 mm długości i 0.5 – 0.7 mm szerokości, gęsto odstająco szczeciniaste, czarne, ich pappus jest dłuższy (do 1.7 mm), utworzony z podługowatych, postrzępionych łuseczek, bez ostki.

space

Gatunek stosunkowo mało zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
Pospolita na terenie całego kraju do niższych położeń górskich. Zadomowiony chwast pochodzący z andyjskiej części Ameryki Południowej, po raz pierwszy w Europie notowany w 1785 r. w paryskim ogrodzie botanicznym.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Środkowa i Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1807r., 1863r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Galinsoga ciliata · żółtlica owłosiona »1

żółtlica włochata
Galinsoga quadriradiata
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]
żółtlica owłosiona (Galinsoga ciliata)
wystepowanie
o mapie występowania
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
ogruczolona szypuła i koszyczek kwiatowy
Bardzo podobny gatunek żółtlica owłosiona (Galinsoga ciliata) często występuje razem z żółtlicą drobnokwiatową (Galinsoga parviflora).

space

Liście są głębiej ząbkowane, ząbki do 2 mm długości, ciemniej zielono zabarwione.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100925.6.10 - Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa); Ocypel, Bory Tucholskie
100925-6
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/ #3
znalezisko 20100922.8.10 - Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa); Ocypel, Bory Tucholskie
100922-8
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/ #13
znalezisko 20100000.swN_2.10 - Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
100000-swN_2
leg. Marek Snowarski #18, 12.3D