takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica serpyllifolia L.

przetacznik macierzankowy
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
27.04.2011, okol. Krakowa; copyright © by Jerzy Kruk
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
dojrzałe torebki
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
młode torebki
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)

cechy charakterystyczne

Byliny z jasnym, długo zielonym, silnie wydłużonym i rozgałęzionym, poziomym kłączem, z licznymi korzeniami przybyszowymi i zwykle z naziemnymi rozłogami. Pędy w nasadzie zwykle krótko płożące się, podnoszące się do wzniesionych, rzadziej długo płożące się, z podnoszącym się kwiatostanem; 5-30(40)cm wysokości; nierozgałęzione lub słabo w nasadzie; szczególnie w górze dość gęsto owłosione, z włoskami zagiętymi łukowato do góry, z nielicznymi włoskami gruczołowatymi lub bez nich.

space

Kwiatostany w szczytowym gronie z (5)10-40 kwiatami, gęsty, w czasie owocowania wydłuża się. Przysadki podobne do liści ale węższe i krótsze, zmniejszające się ku górze kwiatostanu.

Korona niebiesko biała lub prawie biaława, ciemniej żyłowana, 5-6mm długości.

Torebki szeroko odwrotniesercowate do nerkowatych, szersze niż dłuższe, 3-5mm długości i 4-6mm szerokości, nie wystają z kielicha, umiarkowanie rozdęte, na brzegu z tępym kilem, na szczycie ze stosunkowo płytkim wcięciem, szyjka słupka 2-3mm długości, wyraźnie przewyższa wcięcie, na krawędzi gruczołowato orzęsione, na powierzchni nagie i nieco lśniące.

Nasiona spłaszczone, w zarysie eliptyczne, 0.7-1.0mm długości i 0.5-0.7mm szerokości, żółtawe, gładkie.

space

występowanie

Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Pastwiska i inne udeptywane tereny trawiaste, łąki, miedze, przydroża, pola uprawne, ugory, świetliste lasy, brzegi potoków, źródliska, mokradła, murawy subalpejskie i hale. Na glebach dostatecznie wilgotnych i mokrych, zwykle zwartych, gliniastych do ilastych, zasobnych w próchnicę, żyznych, często zasobnych w azot, ale o niskiej zawartości wapnia, o odczynie obojętnym do kwaśnego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110513.2.pkob - Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.110513-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #8
znalezisko 20030523.1.bl - Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy); Warszawa, łąka między skarpą a Parkiem Natolińskim
bl.030523-1
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, łąka między skarpą a Parkiem Natolińskim/ #5