antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lolium multiflorum Lam.

życica wielokwiatowa rajgras włoski
Lolium italicum A. Br.
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
19.10.2014, okol. Krakowa; copyright © by Jerzy Kruk XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum
kłosek

cechy charakterystyczne

- plewa ±krótsza niż połowa kłoska i ± tak długa jak najniższe plewki dolne
- plewki dolne (7-8 mm długości) zwykle z ością do 15 mm długości
- kłoski nie zagłębione w wycięciach osi głównej kłosa, odstające od niej, (5)11-22 kwiatowe
- liście początkowo zwinięte
- blaszka liściowa szeroka (3-8(10) mm), wyraźnie bruzdkowana, spodem silnie błyszcząca, jasnozielona
- gęstokępkowa, najczęściej 2-letnia, bez pędów płonnych w czasie kwitnienia
- pochwa liściowa zwykle nieco szorstka

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiana i rzadko zdziczała.

Bylina, czasem jednoroczna lub dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia, Azja podłudniowo-zachodnia i Afryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ()