atlas-roslin.pl

Lolium multiflorum Lam. [🔉 lo·li·um *]

życica wielokwiatowa, rajgras włoski
Lolium italicum A. Br. [🔉 lo·li·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
Lolium multiflorum
kłosek
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
XL
Krótkotrwała trawa zbitokępowa, zwykle dwuletnia, czasem jednoroczna; szybko rosnąca, źdźbła wcześnie wykłaszają się; kępę budują niemal wyłącznie pędy generatywne. Źdźbła w przekroju okrągłe.

space

Blaszka z wyraźnymi bruzdkami; kil dobrze zaznaczony na całej długości.

space

Ostrogi dobrze rozwinięte, zachodzące na siebie, bez szczecinek lub ząbków.

space

Kłoski w czasie kwitnienia prawie prostopadle odstające, (5)11-22-kwiatowe, nie zagłębione w wycięciach osi kwiatostanu.

Plewa ±krótsza niż połowa kłoska i ± tak długa jak najniższa plewka dolna.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
Uprawiana i rzadko zdziczała.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny regionalnie
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowa i zachodnia, Azja podłudniowo-zachodnia i Afryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1837r.
Kategoria inwazyjności: II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
• Zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
• Zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Lolium multiflorum (życica wielokwiatowa)
🌱
Uprawiana trawa jednoroczna, zwykle jako poplon w czystym siewie lub w mieszankach. Użytkowana na zielonkę, kiszonkę lub siano. Także jako zielony nawóz poprawiający strukturę gleby.

space

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne
Sprawdza się na lżejszych glebach, ale wystarczająco żyznych i dostatecznie wilgotnych.

Lolium westerwoldicum Breakw.
życica westerwoldzka

rajgras holenderski · rajgras westerwoldzki · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
Hodowlana, jednoroczna forma życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum), morfologicznie z nią identyczna.

space

ten gatunek tworzy mieszańce:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji