atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Ononis arvensis L.

wilżyna bezbronna
Ononis hircina Jacq.
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
01.07.2004, Kraków, nieużytki; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
kwiat z dołu
Ononis hircina
Ononis arvensis
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
przylistek, dolne liście trójlistkowe
Ononis hircina

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ononis (wilżyna)kl 7503
Bylina o silnym, nieprzyjemnym zapachu, po większej części ogruczolona; bez rozłogów. Pędy proste lub łukowato wzniesione. 30 – 50 (80) cm wysokości; gałązki boczne bez cierni, w środkowej i górnej części dookoła owłosione odstającymi włoskami do 3 mm długimi.

space

Kwiatostan długi, gęsty, na krótkich pędach bocznych lub końcowy. Przysadki w środkowej i górnej części pędu bez blaszki liściowej, utworzone tylko ze zrośniętych przylistków.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień.

występowanie

Do 2014r. podlegała ochronie (podlegał jej cały rodzaj). Obecnie nie jest chroniona.
wystepowanie
o mapie występowania
Pastwiska, suche łąki, miedze, murawy, nasypy, pobocza; zwykle na glebach kamienistych, żyznych, o odczynie zasadowym.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030710.3.bl - Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
030710-3
leg. Barbara Łotocka #8