atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Equisetum arvense L. [🔉 e·kwi·se·tum ar·wen·se]

skrzyp polny
Equisetum arvense (skrzyp polny)
gutacja na młodych pędach płonnych; 17.03.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
gutacja na młodych pędach płonnych
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense
fragment kłącza
Equisetum arvense (skrzyp polny)
szczyt wiosennego pędu zarodnionośnego
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
liście na pędzie zarodnionośnym
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
XL
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
Equisetum arvense (skrzyp polny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3432kl 3415
Gatunek bardzo zmienny. Formy różnią się między innymi siłą gałązek bocznych i stopniem ich rozgałęzienia.
W czasie zarodnikowania zwykle brak rozgałęzionych, zielonych pędów płonnych, te wyrastają gdy pędy zarodnionośne zamierają; 10 – 70 (100) cm wysokości i 3 – 5 (6) mm średnicy, bogato okółkowo rozgałęzione (rzadko kiedy nie rozgałęzione lub skąpo). Łodyga płytko żebrowana, z (6) 10 – 12 (18) żebrami; żebra gładkie.

space

Pochwy łodygowe wąsko lejkowate; część poniżej ząbków ±tak długa jak szeroka. Ząbki pochew łodygowych stanowią 1/3 – 1/2 długości pochwy, z wyraźną bruzdą grzbietową; bez suchobłoniastego obrzeżenia lub z bardzo wąskim, ciemnobrunatne aż czarne;

space

Pędy zarodnionośne wyrastają w okresie marzec – maj, brązowoczerwone, po wysypaniu zarodników zamierają; (5) 10 – 20 (30) cm wysokości i (1) 3 – 5 cm średnicy. Pochwy odstające, szeroko lejkowate.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum arvense (skrzyp polny)
Pospolity gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Częsta roślina synantropijna, spotykana jako chwast na polach, na terenach ruderalnych, przy szlakach komunikacyjnych; poza tym w różnego rodzaju lasach (od łęgowych po świerczyny), na terenach piaszczystych, murawach itd. Na glebach różnego rodzaju, z przewagą wilgotnych i kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020427.16.02 - Equisetum arvense (skrzyp polny); okolice Wrocławia, Dolina Bystrzycy
020427-16
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Dolina Bystrzycy/ #6
znalezisko 20090419.1.sm - Equisetum arvense (skrzyp polny); Równina Torzymska, Rzepinek
090419-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #4
znalezisko 20090612.1.jkr - Equisetum arvense (skrzyp polny); Kraków
090612-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #6
znalezisko 20030416.4.bl
030416-4
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20200317.1.kkcz - Equisetum arvense (skrzyp polny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200317-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/młode pędy płonne/ #4

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Equisetum arvense (skrzyp polny)
🌱
W medycynie ma zastosowanie Equiseti herba (ziele skrzypu). Są to całe lub pocięte, wysuszone płonne części nadziemne rośliny. Stosowane jako środek moczopędny i przeciwkrwotoczny, zwykle w mieszankach ziołowych. Wchodzi w skład Species antirheumaticae (zioła przeciwreumatyczne), Species diureticae (zioła moczopędne) i Species metabolicae II (zioła metaboliczne II).

space

mieszaniec Equisetum arvense L.

Equisetum ×litorale · skrzyp pośredni
Equisetum arvense × fluviatile
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Equisetum fluviatile · skrzyp bagienny
Equisetum limosum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]