takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.232)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Cortusa matthioli L.

zarzyczka górska kortusa górska
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Cortusa matthioli
20.05.2001, Tatry (Dolina Małej Łąki); copyright © by Antoni Mielnikow
Cortusa matthioli
kwiat, widok od góry
Cortusa matthioli
owocostany

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.232 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, rzadka Zarośla, wilgotne skały.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·