takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.123)

Polystichum aculeatum (L.) Roth

paprotnik kolczysty
Polystichum aculeatum (L.) C. Presl · Polystichum lobatum (Huds.) C. Presl · Polystichum lobatum (Huds.) Chevall.
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
młoda roślina; 06.08.2010, Góry Orlickie, dolina Bystrzycy Dusznickiej; copyright © by Michał Smoczyk
Polystichum aculeatum
pokrój
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
środkowa część liścia
Polystichum aculeatum
pokrój rośliny

cechy charakterystyczne

Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
Bylina.

space

Kupki w górnej części liścia, w jednym (rzadko w nasadzie listka w dwóch) rzędach pośrodku między główną żyłką a brzegiem listka. Zawijki tarczowate, sztywne, ± okrągłe, trwałe.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.123 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Polystichum aculeatum
pokrój rośliny
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Górskie lasy na skalistych zboczach, rzadziej poza nimi na ocienionych i wilgotnych skałach, w miejscach gromadzenia się próchnicy, żyznych. Najchętniej na wapieniu, ale też występuje na innego rodzaju podłożu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · paprocie

Wymagania: światło · cień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051020.2.js - Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty); Okolice Lubomierza, Pogórze Izerskie
js.051020-2
leg. Jacek Soboń
/Okolice Lubomierza, Pogórze Izerskie/ #5
znalezisko 00010000.09_1a51.jmak - Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty); ogr. bot.
jmak.09_1a51
leg. Jarosław Makowski
/ogr. bot./ #4
znalezisko 20100806.1.sm - Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty); Góry Orlickie, dolina Bystrzycy Dusznickiej
sm.100806-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, dolina Bystrzycy Dusznickiej/ #4