atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Plantago arenaria Waldst. et Kit.

babka piaskowa babka gałęzista
Plantago indica L. · Psyllium arenaria (W. et K.) Mirbel
Plantago arenaria
19.07.2003, okolice Dąbrowy Górniczej; copyright © by Antoni Mielnikow
Plantago arenaria
cechy diagnostyczne w kluczu:Plantago (babka)kl 5593

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Plantago arenaria (babka piaskowa)
🌱
W medycynie stosuje się Psyllii semen (nasienie płesznika) — dojrzałe, całe, suche nasiona tego gatunku. Wchodzi w skład Species antidiarrhoicae (zioła przeciwbiegunkowe).