takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Plantago arenaria Waldst. et Kit.

babka piaskowa babka gałęzista
Plantago indica L. · Psyllium arenaria (W. et K.) Mirbel
na stronie — występowanie