atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lysimachia punctata L.

tojeść kropkowana
Lysimachia verticillaris Spreng.
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; 26.06.2015, Kraków; Łagiewniki-Bonarka [zrekultywowane glinianki]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Lysimachia punctata
dolna strona liścia, plamki, włoski
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
kwiatostan; szczytowy odcinek łodygi; widoczne pąki kwiatowe i kwiaty parami wyrastające z okółków
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
kwiat; ogruczolenie krawędzi płatka korony po jego wewnętrznej stronie
cechy diagnostyczne w kluczu:Lysimachia (tojeść)kl 5158

występowanie

Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
grupa; widziane z góry i z boku skupiska kwitnących roślin
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina prawdopodobnie z południowo-wschodniej Europy i zachodniej Azji. Od XIX w. uprawiana jako ozdobna ogrodowa i od drugiej połowy XIX w. notowana jako zdziczała. Spotykana jest głównie na siedliskach ruderalnych, rzadko na obrzeżach łąk.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1870r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 9pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_2_20.jmak - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Sigmaringen, Niemcy
09_2_20
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.10_8_40.jmak - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Sigmaringen Niemcy
10_8_40
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen Niemcy/ #4
znalezisko 20130000.lypct_13.13 - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Wrocław
130000-lypct_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #3
znalezisko 20170801.1.wm - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Kraków; Łagiewniki-Bonarka [zrekultywowane glinianki]
170801-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Kraków; Łagiewniki-Bonarka [zrekultywowane glinianki]/ #23
znalezisko 20030710.2.bl
030710-2
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20030616.16.bl
030616-16
leg. Barbara Łotocka #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
🌱
Bardzo silnie rosnąca "prawie rodzima" (naturalizowana z dawnych upraw) bylina z krótkimi podziemnymi rozłogami. Tworzy zwarte kępy. Pochodzi z południowej i wschodniej Europy oraz Turcji, gdzie rośnie przy ciekach wodnych, źródliskach, w zaroślach, w miejscach wilgotnych.

space

Efektowna głównie z uwagi na długi okres kwitnienia, od czerwca do końca sezonu wegetacji; kwiaty gęsto zebrane w górnej części wzniesionej łodygi są dobrze eksponowane. W uprawie także odmiany z liśćmi w typie Variegata.

💠 rabata bylinowa • ▩ grupa/płat
👌 uprawa łatwa • trwała
wysokość: 0.6 – 1 m
kwitnienie: od czerwca do sierpnia (października)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • ☁ cieniste • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa • ciężka (gliniasta/ilasta) • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Łatwa w uprawie, dobrze zimująca. Optymalnie rozwija się na glebach trwale dostatecznie wilgotnych, w miejscach słonecznych lub półcienistych. Radzi sobie też w miejscach zacienionych i okresowo przesychających.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion
przez podział [na początku wegetacji (kwiecień – maj)]
przez sadzonki kłączowe [zimą, sadzonki z podziemnych rozłogów, odcinki układa się pionowo]

≈ odmiany i dostępność (#7/18)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)

analiza dostępności roślin (form i odmian #6)