antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lysimachia punctata L.

tojeść kropkowana
Lysimachia verticillaris Spreng.
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; 26.06.2015, Kraków; Łagiewniki-Bonarka [zrekultywowane glinianki]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Lysimachia punctata
dolna strona liścia, plamki, włoski
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
kwiatostan; szczytowy odcinek łodygi; widoczne pąki kwiatowe i kwiaty parami wyrastające z okółków
Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
kwiat; ogruczolenie krawędzi płatka korony po jego wewnętrznej stronie

występowanie

Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)
grupa; widziane z góry i z boku skupiska kwitnących roślin
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko uprawiana, czasem dziczejąca.

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1870r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 9pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie () i ziołorośla nadrzeczne ()

wymagania i uprawa

Lysimachia punctata (tojeść kropkowana)

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Alexander’ · ‘Variegata’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_2_20.jmak - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Sigmaringen, Niemcy
jmak.09_2_20
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.10_8_40.jmak - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Sigmaringen Niemcy
jmak.10_8_40
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen Niemcy/ #4
znalezisko 20130000.lypct_13.13 - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Wrocław
130000-lypct_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #3
znalezisko 20170801.1.wm - Lysimachia punctata (tojeść kropkowana); Kraków; Łagiewniki-Bonarka [zrekultywowane glinianki]
wm.170801-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Kraków; Łagiewniki-Bonarka [zrekultywowane glinianki]/ #23
znalezisko 20030710.2.bl
bl.030710-2
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20030616.16.bl
bl.030616-16
leg. Barbara Łotocka #1