atlas-roslin.pl

Silene baccifera (L.) Roth [🔉 si·le·ne *]

wyżpin jagodowy
Cucubalus baccifer L. [🔉 ku·ku·ba·lus]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cucubalus baccifer
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
kwiaty
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
pęd z owocem
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)

cechy charakterystyczne

Bylina z podziemnymi rozłogami. Łodyga wspinająca lub płożąca się, do 2m długości.

space

Owocem jest pozorna jagoda, nieco mięsisty, gdy dojrzały to czarna, sucha.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Silene baccifera (wyżpin jagodowy)
Zarośla przy rzekach i ciekach wodnych. Na glebach trwale wilgotnych, żyznych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#1
bl.020800-1
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, ogród/
#2
bl.030811-5
leg. Barbara Łotocka
#4
bl.030715-9
leg. Barbara Łotocka
#2
bl.030817-20
leg. Barbara Łotocka
#4
mzch.170806-1
leg. Maria Zacharczuk
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.185 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.248 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.205 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.151+138k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.121 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.229 [86.11]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.810 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.99 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.729+t45 [85.6]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.218 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.123 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.188 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji