takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Poa bulbosa L.

wiechlina cebulkowata wiechlina cebulkowa