atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scabiosa ochroleuca L.

driakiew żółtawa driakiew żółta