takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa amphibia (L.) Besser

rzepicha ziemnowodna
na stronie — występowanie