atlas-roslin.pl

Rorippa amphibia (L.) Besser [🔉 ro·rip·pa *]

rzepicha ziemnowodna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Roripa amphibium
grupa roślin
Rorippa amphibia
grupa roślin
Roripa amphibium
szczyt kwiatostanu
Roripa amphibium
dolny odcinek pędu, system korzeniowy
cechy diagnostyczne w kluczu:Rorippa (rzepicha)kl 3947

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Rorippa amphibia (rzepicha ziemnowodna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rorippa amphibia (rzepicha ziemnowodna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Rorippa (rzepicha)kl 3947

ten gatunek tworzy mieszańce:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.77 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.174 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.269 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.188 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.168 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.103 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1077 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.162 [11]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.138 [85.8]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.344 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.209 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji