atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa amphibia (L.) Besser

rzepicha ziemnowodna
Roripa amphibium
grupa roślin; 24.05.2004, Poznań, Las Marceliński; copyright © by Błażej Gierczyk
Rorippa amphibia
grupa roślin
Roripa amphibium
szczyt kwiatostanu
Roripa amphibium
dolny odcinek pędu, system korzeniowy
cechy diagnostyczne w kluczu:Rorippa (rzepicha)kl 3947

występowanie

mieszańce Rorippa amphibia (L.) Besser

Rorippa ×hungarica · rzepicha węgierska
Rorippa amphibia × austriaca
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
wystepowanie
Rorippa austriaca · rzepicha austriacka
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Rorippa ×prostrata · rzepicha lirowata
Rorippa ×anceps · Rorippa amphibia × sylvestris
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Rorippa sylvestris · rzepicha leśna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]