atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.276)

Pyrola chlorantha Sw.

gruszyczka zielonawa
Pirola chlorantha nom. inv.