atlas-roslin.pl

Pyrola chlorantha Sw. [🔉 pi·ro·la *]

gruszyczka zielonawa
Pirola chlorantha nom. inv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
XL
Pyrola chlorantha
pokrój
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
XL
Pyrola chlorantha
kwiaty
Pyrola chlorantha
kwiaty
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1825

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.276 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Rzadka. Bory.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1825

wybrane okazy · selected collections

#2 XL
jkr.130630-1
leg. Jerzy Kruk
/Jura/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.513 [71.2]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.84 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.317 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.189 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.54 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.212 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.3 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.478 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji