atlas-roslin.pl

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]

widlicz spłaszczony, widłak spłaszczony
Diphasium complanatum (L.) Rothm. · Lycopodium complanatum L.
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
pędy zarodnionośne; 12.06.2003, bór, okolice Zwierzyńca; copyright © by Barbara Łotocka
Diphasiastrum complanatum
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
pędy płonne
Diphasiastrum complanatum
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Diphasiastrum (widlicz)kl 2886
Pędy długie płożące się, po części płytko podziemne, w formie rozłogów. Sterylne gałązki (2) 2.5 – 3.2 (4) mm szerokości, spłaszczone. Od góry trawiastozielone, nieowoszczone, ich końcowe odcinki długo wachlarzowato rozpostarte. Kłosy na pędach bocznych, po 2 – 4 na długich stopkach; pęd główny jest zawsze płonny.

space

Zarodnikuje w okresie lipiec – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.175 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
Na świetlistych lub nieznacznie ocienionych stanowiskach, w lasach świerkowych lub sosnowych, na kwaśnej glebie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]Diphasium complanatum (L.) Rothm., Lycopodium complanatum L.(pl) widlicz spłaszczony · widłak spłaszczony
(lat.) -aster, -astra, -astrum suff.
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)