atlas-roslin.pl

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]

widlicz spłaszczony, widłak spłaszczony
Diphasium complanatum (L.) Rothm. [🔉 di·fa·si·um *] · Lycopodium complanatum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
pędy zarodnionośne
Diphasiastrum complanatum
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
pędy płonne
Diphasiastrum complanatum
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Diphasiastrum (widlicz)kl 2886
Pędy długie płożące się, po części płytko podziemne, w formie rozłogów. Sterylne gałązki (2)2.5-3.2(4)mm szerokości, spłaszczone. Od góry trawiastozielone, nieowoszczone, ich końcowe odcinki długo wachlarzowato rozpostarte. Kłosy na pędach bocznych, po 2-4 na długich stopkach; pęd główny jest zawsze płonny.

space

Zarodnikuje w okresie lipiec-wrzesień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.175 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
Na świetlistych lub nieznacznie ocienionych stanowiskach, w lasach świerkowych lub sosnowych, na kwaśnej glebie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Stałość dla wybranych syntaksonów (literatura tamże podana):
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1413, lp.400[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]Diphasium complanatum (L.) Rothm. [🔉 di·fa·si·um *] · Lycopodium complanatum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *](pl) widlicz spłaszczony · widłak spłaszczony
lycopodium (lat. z gr., subst.) — "wilcza łapka", nazwa w grece jest nadana przez Tabernaemontanus, który przetłumaczył niemiecką nazwę Wolfklauen; jest złożeniem greckich lykos (wilk) i podion (łapka, zdrobnienie od pus, podos (łapa)); nazwa oddaje podobieństwo ulistnionych pędów do tejże
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.) — -aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji