antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Hordeum murinum L.

jęczmień płonny jęczmień płony
HordeumHordeumjęczmień dwurzędowy (Hordeum distichon)
skróty
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
13.06.2009, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum
fragment kłosa złożonego
Hordeum murinum
kłosek
Hordeum murinum
fragment kłoska
cechy diagnostyczne w kluczu:Hordeum (jęczmień)kl 6312

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 9pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych