atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Hordeum murinum L. [🔉 hor·de·um *]

jęczmień płonny, jęczmień płony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
13.06.2009, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Hordeum murinum
fragment kłosa złożonego
Hordeum murinum
kłosek
Hordeum murinum
fragment kłoska
cechy diagnostyczne w kluczu:Hordeum (jęczmień)kl 6312

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hordeum murinum (jęczmień płonny)
Trawa jednoroczna, zadomowiona we florze Polski, obecna na terenie całego kraju, bardzo rzadka na północnym-wschodzie kraju.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 9pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

W każdym węźle kłosa wyrastają trzy kłoski — centralny jest obupłciowy i płodny, boczne są męskie lub płonne.
  
↓niecentralny kłosek ±siedzący
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Ości kwiatów bocznych przeważnie krótsze od ości kwiatu w kłosku centralnym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
  ssp. murinum
  
  
↑nie centralny kłosek na wyraźnym trzonku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Ości kwiatów bocznych przeważnie dłuższe od ości kwiatu w kłosku centralnym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  
    
↓nietrzonek tripletu kłosków krótszy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nie ...
· Trzonek tripletu kłosków krótszy, ok. dwa razy dłuższy niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
  ssp. glaucum
    
    
↑nie trzonek tripletu kłosków dłuższy
Hordeum murinum ssp. leporinum
długi trzonek środkowego kłoska u ssp. leporinum i stosunkowo długa osadka tripletu; w prawym dolnym rogu ssp. murinum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Trzonek na którym osadzony jest triplet kłosków dłuższy, ok. 3× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Hordeum murinum ssp. leporinum
syn. Hordeum leporinum · takson nie ujęty w czekliście 2002
  Podgatunek z południa Europy; zawlekany.