atlas-roslin.pl

Arum maculatum L. s. str. [🔉a·rum ma·ku·l·tum]

obrazki plamiste
Arum idaeum Gand. [🔉a·rum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Bylina. Kłącze poziome, pełzające, wrzecionowate, dłuższe niż szersze, 3-6cm długości, 2-2.5cm szerokości.

space

Szypuła kwiatostanu długości połowy do całości długości ogonka liściowego. Pochwa 12-25cm długości, 2-3× dłuższa od kolby; otwarta górna część pochwy 3.5-5× dłuższa od zamkniętej, trąbkowatej dolnej części.

space

Kwitnienie w maju i czerwcu.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.264 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie - Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arum maculatum (obrazki plamiste)
Kilkanaście stanowisk na Pomorzu, w żyznych lasach łęgowych i niskich grądach, w miejscach zacienionych, w dolinach cieków lub wilgotnych wąwozach; w miejscach po dawnej uprawie.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

uwagi

Arum orientale ssp. orientale
Arum orientale ssp. orientale (obrazki wschodnie typowe)
Uwaga dla używających klucza Szafera et al. gdzie znajdziemy ten gatunek. Wg. obecnego stanu wiedzy w Polsce ten gatunek (tj. obrazki plamiste (Arum maculatum)) nie występuje na naturalnych stanowiskach. Kilka jego stanowisk znajduje się w miejscach po dawnej uprawie przy zamkach, w parkach, itp. Jest kilkanaście stanowisk na Pomorzu, w żyznych lasach łęgowych i niskich grądach, w miejscach zacienionych, w dolinach cieków lub wilgotnych wąwozach.

space

wybrane okazy · selected collections

#8
bl.A033
leg. Barbara Łotocka
#5
jmak.60
leg. Jarosław Makowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Arum maculatum (obrazki plamiste)
🌱
Bylina o bulwiastych kłączach występuje od Kaukazu po Północną Europę. U nas uprawiana bylina ogrodowa, miejscami na Pomorzu zdziczała z dawnych upraw. Tworzy kępy, 20-50 cm wysokości. Ozdobna z liści. Kwitnie w kwietniu-maju. Większą ozdobą są w okresie letnim purpurowe owocostany.

space

Jagody, liście, kwiaty i kłącze (szczególnie świeże) trujące. Czynnikiem toksycznym jest aroina. Działa drażniąco na błony śluzowe przewodu pokarmowego, spojówki i skórę. W większej ilości działa na ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy.

ogród naturalistyczny
wysokość: 30 – 50 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Stanowisko cieniste lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, próchniczna, przepuszczalna; stale wilgotna ale nie podmokła; odczyn obojętny. Wysoce mrozoodporna dla uprawy w Polsce.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Arum maculatum L. s. str. [🔉 a·rum ma·ku·l·tum]Arum idaeum Gand. [🔉 a·rum *](pl) obrazki plamiste
macultus; maculsus, -a, -um (lat., adj.) — plamkowaty, plamisty (maculatus), poplamiony (maculosus) - z niedużymi powierzchniami lub plamkami, ±okrągłymi, odmiennej barwy niż podstawowa barwa organu; np. liście miodunki plamistej (Pulmonaria officinalis); od macula, -ae (f.) - plama, piętno i macula, -are - plamić
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji