atlas-roslin.pl

Arum maculatum L. s. str. [🔉a·rum *]

obrazki plamiste
Arum idaeum Gand. [🔉a·rum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Arum (obrazki)kl 9020
Bylina. Kłącze poziome, pełzające, wrzecionowate, dłuższe niż szersze, 3-6cm długości, 2-2.5cm szerokości.

Blaszka liściowa czasem z plamami.

Szypuła kwiatostanu długości połowy do całości długości ogonka liściowego. Pochwa 12-25cm długości, 2-3× dłuższa od kolby; otwarta górna część pochwy 3.5-5× dłuższa od zamkniętej, trąbkowatej dolnej części.

Pylniki najczęściej żółte, rzadziej fioletowe.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.264 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie - Arum maculatum (obrazki plamiste)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arum maculatum (obrazki plamiste)
Kilkanaście stanowisk na Pomorzu, w żyznych lasach łęgowych i niskich grądach, w miejscach zacienionych, w dolinach cieków lub wilgotnych wąwozach; w miejscach po dawnej uprawie.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

uwagi

Uwaga dla używających klucza Szafera et al. gdzie znajdziemy ten gatunek. Wg. obecnego stanu wiedzy w Polsce ten gatunek (tj. obrazki plamiste (Arum maculatum)) nie występuje na naturalnych stanowiskach. Kilka jego stanowisk znajduje się w miejscach po dawnej uprawie przy zamkach, w parkach, itp. Jest kilkanaście stanowisk na Pomorzu, w żyznych lasach łęgowych i niskich grądach, w miejscach zacienionych, w dolinach cieków lub wilgotnych wąwozach.

space

wybrane okazy · selected collections

#8
bl.A033
leg. Barbara Łotocka
#5
jmak.60
leg. Jarosław Makowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Arum maculatum (obrazki plamiste)
🌱
Bylina o bulwiastych kłączach występuje od Kaukazu po Północną Europę. U nas uprawiana bylina ogrodowa, miejscami na Pomorzu zdziczała z dawnych upraw. Tworzy kępy, 20-50 cm wysokości. Ozdobna z liści. Kwitnie w kwietniu-maju. Większą ozdobą są w okresie letnim purpurowe owocostany.

space

ogród naturalistyczny
wysokość: 30 – 50 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Stanowisko cieniste lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, próchniczna, przepuszczalna; stale wilgotna ale nie podmokła; odczyn obojętny. Wysoce mrozoodporna dla uprawy w Polsce.

space

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.281 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.931 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.608 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.583 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.317 [86.4]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.729 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.487 [85.3]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.598 [17]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.270 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.956 [3]
 • Burda, P. R., 1998 — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. p.165 [72]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji